Wmo

  •   0518-452346

Over Wmo

Wmo, omtinkers

 

 

 

 

Bron: Ynformaasje Gemeente Menaldumadeel nr. 20 2009

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als belangrijkstre doel zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de samenleving. De gemeente vervult daarin een spilfunctie.

Informatie- en adviesfunctie

Een van de taken die de gemeente binnen de Wmo heeft is burgers informeren en adviseren. Wanneer u als inwoner van de gemeente Menaldumadeel een vraag heeft op het gebied van wonen, welzijn, zorg en diensten, dan kunt u daarvoor terecht bij de gemeente.

Omtinkers

De gemeente Menaldumadeel vindt het belangrijk dat mensen bij vragen persoonlijk worden benaderd en geholpen, dat er snel een antwoord of oplossing komt op vragen en dat die oplossing past bij de persoon die de vraag stelt. De gemeente kiest er daarom voor om omtinkers in te schakelen. De omtinkers hebben een grote kennis van wonen, welzijn, zorg en diensten. Zij helpen u bij uw vraag en daarna zorgen zij voor een antwoord op die vraag en, of komen samen met u tot een oplossing. De omtinkers hebben korte lijnen met organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en diensten. Omtinkers kunnen ook zaken signaleren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat meerdere mensen dezelfde vraag of behoefte hebben. Omtinkers kunnen dan voor een groep acties ondernemen of activiteiten organiseren. De omtinkers staan daarom ook in verbinding met de vrijwilligerscentrale Menaldumadeel en met vrijwiligers(organisaties) in de dorpen.

Bereikbaarheid

De gemeente Menaldumadeel zet deze 'Omtinkerij' op met organisaties die werkzaam zijn op de gebieden van wonen, welzijn, zorg en diensten. Door deze samenwerking is het mogelijk om zonder extra tussenschakels een goede bereikbaarheid te organiseren. U kunt met uw vragen bij de omtinkers terecht op maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Ook kunt u eventueel een voicemail inspreken of een sms bericht insturen, waarna er met u contact woprdt opgenom,en. Het telefoonnummer van de omtinkers is 0518-452346. (de eigen toegangsnummers van bovengenoemde organisaties blijven voorlopig ook toegankelijk)

Wat is er te doen bij Wmo?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer