Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten NW Friesland

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt die het moeilijk vinden om formulieren in te vullen voor aanvragen en regelingen van bijvoorbeeld bijstand, kwijtschelding, WW, Wia of WMO.

Spreekuur:
Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur houdt het steunpunt spreekuur in het Groene Kruisgebouw in dezelfde ruimte als St. Welzijn Vrijwilligers Centrale Middelsee. U kunt hier zonder afspraak naar toe.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het steunpunt op telefoonnummer 0518-46 23 63 of via Margriet Storteboom (g.storteboom@upcmail.nl of tel.nr. 0518-84 03 70).

 

 
Downloads
Klik hier voor het persbericht van 24 november 2010