Een frisse kijk op thuiszorg.

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. De wijkverpleegkundige / wijkziekenverzorgende speelt daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening.

Buurtzorg Nederland gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die autonomie.

We doen dit door te werken met kleine buurtteams van volwaardig opgeleide en ervaren professionals. Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg - in het bijzonder de huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn (ondersteunende begeleiding). De Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden.Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.

Sinds 1 mei 2012 zijn wij ook gestart als Buurtzorg+

Hoe meer thuiswonende ouderen, hoe meer we te maken krijgen met complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook interventies op het gebied van valpreventie zijn voor deze groep van groot belang. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL(algemene dagelijkse levensbehoefte) training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

De Buurtzorgtherapeuten kennen de wijkverpleegkundigen en–verzorgenden die betrokken zijn bij een gezamenlijke patiënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoonnummers korte onderlinge samenwerkingslijnen voor cliëntoverleg.

Kortom: voor Buurtzorg+ houdt dit in dat wijkverpleegkundigen en –verzorgenden, ergo- en fysiotherapeuten zich gezamenlijk inzetten voor optimale zorg voor thuiswonende cliënten!Wilt u meer weten over Buurtzorg het Bildt e.o., neem dan contact met ons op.

Griene Leane 5-a
9051 LZ Stiens
Telefoon: 0612-13 20 13
Email: tbildt@buurtzorgnederland.com
Website: sintannaparochie.buurtzorg.net

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00
Plaats:
16-05-2021 om 11:00
Plaats: digitaal
22-05-2021 om 20:00
Plaats:
23-05-2021 om 00:00
Plaats:
24-05-2021 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: