Berlinga State

Berlinga State bestaat uit 22 (zorg-)appartementen, vier levensloopbestendige woningen en vier woningen aan de Buorren. Alle eenheden worden verhuurd door Wonen Noord West Friesland. Het appartementencomplex aan de Hôfsleane is op 2 september 2009 geopend.

De grote ruimte in het appartementencomplex wordt verhuurd aan Stichting Palet. Hier wordt dagopvang voor ouderen verzorgd.

 

Zoeken

Agenda

Plaats:
18-04-2021 om 09:30
Plaats:
21-04-2021 om 09:00
Plaats:
25-04-2021 om 00:00
Plaats:
02-05-2021 om 00:00
Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00

Volg ons op Facebook of Twitter: