Terug naar Verenigingen nieuws

NL.Doet actie voor een fraaier dorp.

Gepubliceerd op:
NL.Doet actie voor een fraaier dorp.

Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Stichting Welzijn Middelzee en vrijwilligers van it Piipskoft hebben daarom het initiatief genomen om in Berltsum een actie te organiseren. Stichting Berlikumer Belangen is in deze de opdrachtgever: het verven van de bankjes aan it Skil en in de speeltuin. Er is een oproep gedaan richting de jeugd van Berltsum om mee te helpen. Volgens initiatief neemster Sieta Kuipers van Stichting Welzijn Middelsee, is het erg waardevol om jeugd bij vrijwillige taken te betrekken. Anton Born, Marthe Wassenaar, Anne Wassenaar, Femke Kloostra, Froukje Kuipers, Jitsan Brouwer, Nikita van Ouwel en Tamara van Ouwel gaven aan deze oproep gehoor. De actie is ook bij de gemeente Menameradiel aangekondigd. Wethouder Dijkstra en Wethouder van Asperen zijn daarom vandaag ook van de partij. Gewapend met een kruiwagen vol materiaal zijn ze samen met de jeugd en een vrijwilliger van it Piipskoft; Pyter van Dijk en Sybren de Boer, aan de klus begonnen. Schuren, verf afschrapen, schoonmaken en vervolgens verven zijn de werkzaamheden voor deze dag. Natuurlijk krijgen ze tussen de middag een lekkere lunch aangeboden. Anja van Ouwel en Manon Egbert zullen daar zorg voor dragen. Het weer speelt positief een rol mee, dus kunnen de vrijwilligers genieten van deze klus. Berltsum is na 19 maart weer veel fraaier! Sieta Kuipers en Hedzer Brouwer, als coördinatoren bedankt voor jullie inzet! Binnenkort zult u op de site van it piipskoft foto’s kunnen bewonderen van deze actie, die Dirk Jan Holwerda voor it Piipskoft heeft gemaakt. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door: De Boer, schilderspecialist en De Markthal Berlikum.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…