Terug naar Verenigingen nieuws

Gift Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Gepubliceerd op:
Gift Stichting Donatie  Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

In haar vergadering van 12 mei 2015 heeft het bestuur van de Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier besloten een bedrag groot 800,- ter beschikking te stellen voor het aanbrengen van 8 stuks infrarood verwarmingspanelen.

Tijdens de opening van de nieuwe tenniskantine en de kaatsmuur is in ons clubgebouw een proefopstelling gemaakt van een 6 tal infrarood verwarmingspanelen. De leden waren verrast en enthousiast met het behaalde resultaat.
De proefopstelling maakte het mogelijk om in de koude periode gebruik te maken van het clubgebouw.
We hebben de kosten op een rijtje gezet en waren van mening dat het totaalbedrag niet alleen door de vereniging kon worden betaald. We hebben de club van 50 gepolst, kregen korting van de leverancier Profijt Warmte en een gift van een van onze leden, als de stichting ook positief zou reageren kon er actie worden ondernomen.
Met deze gift van de stichting is het financiële plaatje rond en gaan we na de kermis starten met de aanleg van de infrarood panelen.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…