Terug naar Vereningen pagina's

Vul de enquète over verkeersknelpunten van gemeente Waadhoeke in!

Gepubliceerd op:

De gemeente Waadhoeke treft voorbereidingen om plannen te maken voor de komende jaren in een mobiliteitsvisie. Waadhoeke-breed worden alle knelpunten verzameld en dit onderzoeksrapport is begin juli 2021 klaar.

Alle knelpunten die hierna worden ingediend, kunnen financieel niet meer meegenomen worden. Het is van groot belang dat de gemeente Waadhoeke op de hoogte is wat er in Berltsum en omstreken speelt en dit kunt u aangeven middels de vragenlijst.
Veel gehoorde verkeersknelpunten buiten de bebouwde kom zijn het ontbreken van een vrijliggend fietspad naast de Gernierswei en de grote gevaren van fietsers op deze drukke weg, het ontbreken van een rotonde bij Kleasterdyk/Gernierswei en de gevaarlijke oversteekplaats bij de Koekoeksleane/Bitgumerdyk. Daarnaast zijn er veel knelpunten binnen de bebouwde kom die gerelateerd zijn aan te hard rijden van gemotoriseerde voertuigen en het gevaar voor ouderen/schoolgaande jeugd op de fiets en de directe woonomgeving. Maar misschien hebt u ook andere punten waaraan de gemeente Waadhoeke fysiek iets moet veranderen. Deze punten kunt u aangeven op de vragenlijst. Invullen kan tot 25 november en het kost ongeveer 3 minuten.

U kunt ook de vragenlijst twee of driemaal invullen als meerdere verkeersknelpunten uw aandacht hebben. Dit is de link van de vragenlijst Waadhoeke:
https://www.waadhoeke.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/news/verkeer-in-waadhoeke-geef-uw-mening.html

Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Waadhoeke/verkeer

De hele zomer voor €35 tennissen bij TV de Vierslag!

Deze zomer hebben we een leuke aanbieding voor jou! Je kunt 4 maanden onbeperkt …

 

De hele zomer voor €35 tennissen bij TV de Vierslag!

Deze zomer hebben we een leuke aanbieding voor jou! Je kunt 4 maanden onbeperkt …