Vereningen pagina's

Protestantse gemeente Berltsum pagina's

Samen bidden voor vrede in Oekraïene

Hoewel vrede verder weg lijkt dan ooit, mag de roep om vrede niet verstommen.