Terug naar MFC It Stedhûs

Multi Functioneel Centrum Berltsum. In doarp smyt de lapen gear.

Gepubliceerd op:

MFC Berltsum
Wy as werkgroep geane der foar, gean jim mei? Met deze woorden sloot Erik Jansen, voorzitter van SBB, de presentatie van de nieuwbouwplannen voor een MFC op 4 juli af.Op de druk bezochte presentatie in de Kruiskerk ontvouwde de werkgroep haar plannen om een MFC in Berltsum te realiseren. Architect Albrecht Wijbenga lichtte de plannen toe aan de hand van een indrukwekkende 3d presentatie. De werkgroep bestaande uit leden van OpMaat, Piipskoft, Groene Kruis, Heechhout, Protestantse Gemeente Berlikum en SBB waren verheugd met de grote opkomst en de vele positieve reacties na afloop. Nu de eerste fase, plannen op papier, is afgerond gaan we de tweede fase in: Van papier naar werkelijkheid. De komende maanden zullen de leden van de deelnemende partijen gaan besluiten of ze verder willen. We hebben goede hoop dat er overal groen licht komt. De leden van OpMaat hebben al ingestemd om door te gaan.Ondertussen zit de werkgroep niet stil en de eerste vergadering na de vakantie is al weer achter de rug.Er moet nog heel veel werk worden verricht maar wij gaan door.

Mocht je de 3d presentatie van architecten bureau Wijbenga hebben gemist of wil je deze nog een keer zien ga dan naar https://www.youtube.com/watch?v=4MSSLCmAeXY

De Werkgroep MFC Berltsum

Peaske-aai sykje 2021

Ze waren er weer, na een jaartje van weggeweest, de paashazen! Eindelijk weer ev…