Gepubliceerd op:
Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te onderhouden.

Dit onderhoud wordt zoveel mogelijk door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers gedaan. Het park is afhankelijk van vrijwilligers die gedurende het jaar kunnen helpen met snoeien van fruitbomen, dunnen van bospercelen, klussen, fruitplukken, meehelpen bij educatieve activiteiten en nog zo veel meer. Wij zijn daarom altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen.

Meld je aan bij de secretaris van Stichting Hemmemapark J. Koning, Nijebuorren 9, 9041 CM Berltsum, tel. 06-23572383, e-mail stichtinghemmemapark@gmail.com

Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), h…

 

Landelijke waardering voor het park

De landelijke stichting NederLand Boven Water heeft in haar rapport Waardenmaker…