Terug naar Hemmemapark

Stichting Hemmemapark

Gepubliceerd op:
Stichting Hemmemapark

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum.

In de statuten van de stichting is het doel van de Stichting Hemmemapark aldus verwoord:

  1. het realiseren en het in stand houden van het Hemmemapark en het cultuurhistorisch fietspad in de omgeving van het dorp Berltsum,
  2. het realiseren van een evenwichtig landschapsbeheer in de naaste omgeving van het dorp Berltsum, waarin op een verantwoorde wijze recreatieve voorzieningen worden opgenomen,
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • K.H. Smits, voorzitter, tel. 06-50235185
  • J. Koning, secretaris, tel. 06-23572383
  • A. de Haan, penningmeester, tel. 06-224565597
  • M. van Sluis, tel. 0518-461777
  • B.J. Wiersma, tel. 06-50833203

Stichting Hemmemapark staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd in het Handelsregister onder nummer: 01110171.

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te onderhouden. Dit onderhoud wordt zoveel mogelijk door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers gedaan. Het park is afhankelijk van vrijwilligers die gedurende het jaar kunnen helpen met snoeien van fruitbomen, dunnen van bospercelen, klussen, fruitplukken, meehelpen bij educatieve activiteiten en nog zo veel meer. Wij zijn daarom altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen.

Meld je aan bij de secretaris van Stichting Hemmemapark J. Koning, Nijebuorren 9, 9041 CM Berltsum, tel. 06-23572383, e-mail stichtinghemmemapark@gmail.com

Contact

Heb je vragen, suggesties of wil je misschien meer informatie over activiteiten of het zijn van vrijwilliger? Neem gerust contact met ons op!

 

Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), h…

 

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te …