Gepubliceerd op:
Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), heeft zelf weer een werkgroep ingesteld en participeert in werkgroepen.

Stichting Berltsumer Belangen (SBB)

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit SBB en wordt via SBB gefinancierd. Meer informatie.

Werkgroep Natuerlik Ferskaat

De werkgroep is ingesteld vanuit Stichting Hemmemapark en heeft als doel in 2020 t/m 2022 de biodiversiteit in Berltsum te vergroten. Daarbij gaat het niet alleen om aanleg en beheersmaatregelen, maar ook om educatie.

Werkgroep Cultuurhistorische fietsroute Menameradiel

De leden van de werkgroep worden aangewezen door de diverse dorpsbelangen. (Menaldum, Dronrijp, Berltsum, Beetgum, Beetgumermolen Engelum, Marsum en Wier). SBB heeft voor Berltsum Stichting Hemmemapark aangewezen. De financiële afhandeling is ondergebracht bij Stichting Hemmemapark.

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te …

 

Landelijke waardering voor het park

De landelijke stichting NederLand Boven Water heeft in haar rapport Waardenmaker…