Terug naar Hemmemapark

Landelijke waardering voor het park

Gepubliceerd op:
Landelijke waardering voor het park

De landelijke stichting NederLand Boven Water heeft in haar rapport Waardenmakerij Gebiedsontwikkeling het Hemmemapark als voorbeeld gesteld hoe een dorp die zich mentaal eigenaar voelt voor de ontwikkeling van haar woonomgeving.

De inwoners van Berltsum voelen zich mentaal eigenaar van hun dorp. Alleen op deze coöperatieve wijze konden dit park en de wandel- en fietspaden worden gerealiseerd en vervolgens worden onderhouden. Het is een coöperatief bezit dat bovendien de sociale cohesie (samenhang) in het dorp versterkt. Deze opzet is voor zover bekend uniek in heel Nederland.

NederLandBovenWater is een samenwerkingsverband van overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten), marktpartijen, universiteiten en hogescholen. Zij onderzoeken op welke wijze nieuwe duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland kan plaatsvinden, waarbij burgers, overheden, ondernemers en maatschappelijke instellingen met passie en ambitie samen optrekken.

In het cahier gebiedsontwikkeling -Waardenmakerij genoemd- wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de ontstaanswijze van het Hemmemapark te Berltsum. Het wordt gezien als waardevol experiment.

Berltsum mag trots zijn op dit en de vele andere initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Lees hier het tekstgedeelte uit het rapport.

 

Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), h…

 

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te …