Terug naar Hemmemapark

Geschiedenis en financiering

Gepubliceerd op:
Geschiedenis en financiering

Het Hemmemapark is aangelegd en wordt onderhouden door bewoners van Berltsum.

Het Hemmemapark ligt aan de noordkant van Berltsum, buiten de voormalige Middelzeedijk op kweldergebied. Het zuidelijk deel van het park ligt op en rondom het historische terrein van de omstreeks 1750 afgebroken Hemmemastate.

Vanuit Stichting Berltsumer Belangen werd rond het jaar 2000 een projectgroep ingesteld om te werken aan de ontwikkeling van het Hemmemapark waar Hemmemastate onderdeel van is.

In 2002 zijn de eerste plannen uitgevoerd in het Hemmemapark. Er werd een grote vijver aangelegd, in de winter te gebruiken als ijsbaan, er zijn veel bomen geplant, er is grond verzet, een brug geplaatst en er zijn twee kilometer paden aangelegd. Na een paar jaar is het Hemmemapark uitgebreid richting de Bildtdyk.In 2007 zijn er opnieuw schelpenpaden aangelegd en is de uitkijktoren geplaatst.  Tot slot werd in 2020 aan de westkant van het park een kruidenrijk weiland toegevoegd.

In 2013 is de cultuurhistorische wandelroute gerealiseerd door de Werkgroep cultuurhistorische wandelroutes Berltsum. Een onderdeel daarvan is een nieuwe wandelverbinding dwars door de weilanden van het Swarte Reedsje naast het Hemmemapark naar de Luinsterwei. Het onderhoud van deze routes is door SBB overgedragen aan Stichting Hemmemapark.

Het Hemmemapark is ontworpen door Matthé van Hout. Als voorzitter van Stichting Berltsumer Belangen heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van het park. Zijn tomeloze inzet heeft er mede voor gezorgd dat het park er gekomen is. Vanaf de oprichting van Stichting Hemmemapark, in september 2005, is hij onafgebroken voorzitter geweest tot en met 2021. Na zijn aftreden als voorzitter is hij nog verbonden aan Stichting Hemmemapark als adviseur en als begeleider van de vrijwilligers. Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op de vele goede jaren onder zijn leiding.

Lees meer in het evaluatierapport Project Berlikum en omgeving

Financiering

Het Hemmemapark is aangelegd en wordt onderhouden door bewoners van Berltsum. De kosten voor het onderhoud worden volledig door het dorp opgebracht. Ongeveer de helft door de bewoners van Hemmemastate en de andere helft door (bijna) alle andere bewoners via de donaties aan Stichting Berltsumer Belangen (SBB). Iedereen die het bedrag van € 10,00 als donatie betaalt, draagt ook bij aan de instandhouding van het park. Maar niet alleen van het park, ook het onderhoud van de fiets- en wandelpaden langs de Ried, de ijsbaan, It Leechje en It Swarte Reedsje worden hieruit betaald.

Bekijk ook

Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), h…

 

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te …

 

Landelijke waardering voor het park

De landelijke stichting NederLand Boven Water heeft in haar rapport Waardenmaker…