Terug naar Hemmemapark

De natuur in het park

Gepubliceerd op:
De natuur in het park

Het park wordt beheerd op een manier die de biodiversiteit bevordert. Daardoor zijn er veel wilde planten, paddenstoelen, insecten en vogels te zien.

Door de aanleg van bos en waterpartijen zijn er veel vogelsoorten waargenomen die voorheen niet in Berltsum te zien waren. Onder anderen zijn de visarend, de houtsnip, het ijsvogeltje, roerdompen, de aalscholver, de grote zaagbek en het nonnetje als wintergast of als broedvogel waar te nemen

Er zijn verschillende soorten nestkastjes opgehangen zodat allerlei vogelsoorten er een plek kunnen vinden om te broeden. De keuze van bomen en struiken is mede bepaald door de aantrekkelijkheid voor vogels. Er zijn veel besdragende soorten geplant zoals eenstijlige meidoorn, sporkehout en zoete kers. Ook is de waterpartij ingericht met eilandjes waar watervogels in alle rust kunnen broeden.

Diverse natuurliefhebbers geven hun waarnemingen door aan de website waarneming.nl. Daardoor weten we wat er zoal gezien wordt in het park.

Klik hier voor een overzicht van de waarnemingen in het Hemmemapark.

Kruidenrijk weiland

In 2020 is er een nieuw perceel toegevoegd aan het park. Het is onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van het Hemmemapark vanwege de zichtlijn vanuit Hemmemastate richting uitkijktoren. Maar er zijn meer waarden aan dit perceel verbonden zoals de grote kruidenrijkdom en de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis.  

Het weiland, genaamd Weiland Dijkstra, is 1,56 ha groot. Het is een afgeticheld perceel (circa 200 jaar geleden is ongeveer 0,40 m zeer zware klei afgevoerd naar de beide steenfabrieken in Berltsum). Het ligt zichtbaar lager dan de omringende percelen en is voorzien van een authentiek greppelpatroon dat in 2021/2022 weer in oude staat terug gebracht gaat worden.

 Ook hebben de ‘ikkers’, door hun bolle ligging, een divers kruidenpatroon en bodemleven.

In 2020 zijn de planten in het weiland en de omringende sloten geïnventariseerd. Er zijn ongeveer 70 verschillende plantensoorten aangetroffen, waaronder soorten die erop duiden dat het een oud hooiland is. Kijk op Waarneming.nl welke soorten er gevonden zijn.

Door de beheersmaatregelen om het oude greppelpatroon te herstellen, het waterpeil te verhogen en het weiland te verschralen (niet bemesten en een maaibeleid waarbij de bloeiende planten pas na de bloei gemaaid worden) ontstaan de volgende voordelen:

  • Toename van de biodiversiteit: toename van het bodemleven >> toename van plantensoorten en aantal plantensoorten>> toename van insecten >> vergroting van het foerageergebied van weidevogels >> vergroting van het foerageergebied van de meervleermuis (kolonie in de Koepelkerk).
  • Beleving van de cultuurhistorie: oud greppelpatroon; behoud van het molentje.
  • Verbetering van de waterkwaliteit en toename van de onderwaterwereld in de gracht rond Hemmemastate.

Partners

Stichting Hemmemapark is opgericht vanuit Stichting Berltsumer Belangen (SBB), h…

 

Vrijwilligers

Het Hemmemapark omvat zeven hectare en daarmee is er behoorlijk wat groen om te …