Terug naar Verenigingen nieuws

Zuidkant Berltsum blijft schoon

Gepubliceerd op:
Zuidkant Berltsum blijft schoon

's Morgensvroeg vertrekt Mirjam van Uffelen om haar route te doen rondom Berltsum. Met een grijze vuilniszak en plastic handschoenen aan gaat ze op pad om het zwerfafval van de grond te pakken. Zij houdt door haar opruimroutes de zuidkant van Berltsum schoon, vooral de buitengebieden. De routes liggen tussen de Kwekerijleane/Achtepaed en de Sânwei (Bitgum) en tussen de Hemmemawei/Bitgumerdyk en de Gernierswei. Overal komt het afval vandaan: langs de weg, langs voet- en fietspaden, onder de struiken, uit de sloten en tussen de struiken en bomen. De gemeente Menaldumadeel haalt 50 á 60 vuilniszakken afval per keer op. Daar komt nog het groffe afval bij zoals planken hout, buizen, piepschuim. Dus het afval dat niet in de afvalzakken past en wat mensen zomaar dumpen in de natuur. Op de foto's ziet u hoe Mirjam te werk gaat. Halverwege de route laat zij op de Bitgumerdyk een volle vuilniszak staan met een groot stuk piepschuim. Dat haalt ze later op met de auto. 'Het is ongelooflijk dat mensen zoveel rommel weggooien in de natuur', aldus Mirjam. Op de laatste foto is te zien dat zij deze ochtend haar tweede vuilniszak afval bij haar huis, Wettertún 14, Berltsum neerzet.

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!

Wij zijn weer los met onze wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!

 

Groot onderhoud lantaarn Koepelkerk.

Vorige week is de aannemer gestart met het bouwen van een steiger aan de buitenk…