Terug naar Verenigingen nieuws

VSB geeft € 30.000 aan MFC Berltsum

Gepubliceerd op:
VSB geeft € 30.000 aan MFC Berltsum

Het VSB-fonds heeft een bijdrage van € 30.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. 

De Kruiskerk van de Protestantse Gemeente Berltsum wordt uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzieningen te huisvesten.

De gemeente Menameradiel en Wonen Noord West Friesland hebben eerder al een bijdrage toegezegd. Bij diverse instanties lopen nog aanvragen om de resterende financiering rond te krijgen.

In dit dorpscentrum worden zowel dorps- als regionale voorzieningen bij elkaar gebracht. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de huidige eisen en zij gaan graag over naar het nieuwe MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land. Veel dorpsbelangen uit omliggende dorpen ondersteunen deze regionale functie want zo blijven veel voorzieningen in de buurt.

Het huidige dorpshuis ‘t Heechhout is nodig aan groot onderhoud toe. Deze kosten worden uitgespaard door alle activiteiten onder te brengen in het MFC. De muziekvereniging Opmaat en de jeugdsoos It Piipskoft, die nu een eigen gebouw hebben, krijgen ook een plek in het nieuwe gebouw. De protestantse gemeente brengt haar doordeweekse activiteiten en de helft van de kerkdiensten onder in het MFC. De overige helft blijft in de Koepelkerk en ‘t Centrum. Met dit MFC wordt een besparing bereikt van 40% op de exploitatiekosten van de deelnemende organisaties. Dit is de belangrijkste pijler onder de haalbaarheid van het MFC. Het samenbrengen van al deze voorzieningen zorgt voor een enorme versterking van de leefbaarheid in Berltsum en omgeving en het vormt daarmee de tweede pijler onder de haalbaarheid.

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …