Terug naar Verenigingen nieuws

Verwijzing naar uw site opgenomen in ons hedendaags historisch reisverslag

Gepubliceerd op:
Verwijzing naar uw site opgenomen in ons hedendaags historisch reisverslag

Dit 'Het Bildt'-reisverslag beslaat tot nu toe uit zo'n 300 pagina's A4 en maakt gebruik van zo'n 540 mini-foto's en zo'n 180-tal illustraties die - aangeklikt - uitvergroot bekeken kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele filmpjes in opgenomen. In de tekst zijn verwijzingen gemaakt naar andere internetpagina's, waaronder naar die van jullie. Vaak hebben we deze ook gebruikt als informatiebron. We willen u daarom hartelijk danken voor het verzamelen en schrijven van deze pagina of pagina's.
Dit is ook de reden waarom jullie deze mail ontvangen.
We verwijzen naar jullie site op Dag 6 (leestijd 120 minuten + 60 foto)
Hopelijk draagt het iets bij aan de algehele kennis over dit prachtig, historisch en bijzonder gebied.
En voor de bewoner natuurlijk altijd leuk om te zien wat een 'vreemde' nu eigenlijk ziet en opvalt.
 
Veel lees- en kijkplezier met deze ontdekkings- en/of herkenningstocht!
 
 
Literatuuronderzoek en reisverslagen
Het verslag wordt tevens gebruikt voor een geschiedenis (literatuur)onderzoek, waaraan sinds 2011 geschreven wordt.
Het reisverslag zal samen met de eerdere (nog uit te breiden) reisverslagen 'Friesland - provincie in Nederland' (nu slechts 130 pag + 670 foto's) en 'Friesland uit het veen' (nu slechts 83 pag + 550 foto's) deel uit gaan maken van een hedendaags historisch Friesland-reisverslag.
Dit zal deel gaan uitmaken van de boekenserie reisverslagen "Het water verbindt", waarvan nu de eerste set "De Ommelanden" wordt vormgegeven in een vierdelig boekwerk, waarna het na een intekeningsronde naar de drukker kan.
 
Updates
Gemiddeld duurt het uitschrijven van een reisdag zo'n anderhalve maand, zodat er t/m 2021 telkens een update over Het Bildt te verwachten is.
 
Met vriendelijk groet,
 
Heleen van Baalen en Weiko Piebes
Zwijndrecht

Dit 'Het Bildt'-reisverslag beslaat tot nu toe uit zo'n 300 pagina's A4 en maakt gebruik van zo'n 540 mini-foto's en zo'n 180-tal illustraties die - aangeklikt - uitvergroot bekeken kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele filmpjes in opgenomen. In de tekst zijn verwijzingen gemaakt naar andere internetpagina's, waaronder naar die van jullie. Vaak hebben we deze ook gebruikt als informatiebron. We willen u daarom hartelijk danken voor het verzamelen en schrijven van deze pagina of pagina's.
Dit is ook de reden waarom jullie deze mail ontvangen.
We verwijzen naar jullie site op Dag 6 (leestijd 120 minuten + 60 foto)
Hopelijk draagt het iets bij aan de algehele kennis over dit prachtig, historisch en bijzonder gebied.
En voor de bewoner natuurlijk altijd leuk om te zien wat een 'vreemde' nu eigenlijk ziet en opvalt.
 
Veel lees- en kijkplezier met deze ontdekkings- en/of herkenningstocht!
 
 
Literatuuronderzoek en reisverslagen
Het verslag wordt tevens gebruikt voor een geschiedenis (literatuur)onderzoek, waaraan sinds 2011 geschreven wordt.
Het reisverslag zal samen met de eerdere (nog uit te breiden) reisverslagen 'Friesland - provincie in Nederland' (nu slechts 130 pag + 670 foto's) en 'Friesland uit het veen' (nu slechts 83 pag + 550 foto's) deel uit gaan maken van een hedendaags historisch Friesland-reisverslag.
Dit zal deel gaan uitmaken van de boekenserie reisverslagen "Het water verbindt", waarvan nu de eerste set "De Ommelanden" wordt vormgegeven in een vierdelig boekwerk, waarna het na een intekeningsronde naar de drukker kan.
 
Updates
Gemiddeld duurt het uitschrijven van een reisdag zo'n anderhalve maand, zodat er t/m 2021 telkens een update over Het Bildt te verwachten is.
 
Met vriendelijk groet,
 
Heleen van Baalen en Weiko Piebes
Zwijndrecht

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…