Terug naar Verenigingen nieuws

Update: Buorren en directe omgeving

Gepubliceerd op:
Update: Buorren en directe omgeving

Deze week komt de nieuwe parkeerplaats It Dok klaar (17 november) en aansluitend kan het komend weekend geparkeerd worden. Er zijn lange parkeervakken voor bussen en grotere voertuigen gemaakt bij de Oostindische Opvaart conform de wensen van

bewoners en ZZP 'ers. Rondom de nieuwe parkeervakken wordt er gewerkt aan een bijpassende groenvoorziening in de borders.  Er komen in totaal vier parkeervakken bij doordat alles nieuw is ingedeeld en efficiënter opgezet is. Ook kunnen de klanten van Kapsalon It Steegje hun auto direct kwijt vlakbij de  zaak in een totaal nieuwe parkeeromgeving.

De bloembakken komen deze en volgende week in de Buorren. Volgende week gaat de gemeente de nieuwe parkeerruimtes tegenover bakkerij Wijnsma aanpakken, de oude palen gaan eruit en ook hier komen vier nieuwe parkeervakken en een nieuw bankje erbij. De bestrating van deze parkeervakken tot aan de Koepelkerk wordt afgemaakt met de stenen die nog voorradig zijn. Hier zijn nog voldoende straatstenen voor. Voor de klanten van bakkerij Wijnsma zal dit de komende weken enige overlast geven. Maar rondom de kerst kunnen de klanten van de bakkerij en de bezoekers van de Koepelkerk/Het Centrum hun auto op de nieuwe parkeerplaatsen kwijt,ijs en weder dienende.

De projectleider van de gemeente meldt dat de straatstenen daarna op zijn. Doordat particulieren extra inritten wilden met dezelfde steen en ook de broodnodige Lytse Buorren direct in zijn totaal is aangepakt, raakten de straatstenen op. Hierdoor krijgt alles wel een heel mooi en uniform beeld en is de Lytse Buorren voortijdig klaar in tegenstelling tot eerdere planningen. De bestelde stenen voor deze extra verfraaiing bleek niet genoeg te zijn. De nieuwe straatstenen komen in februari 2018. Daarna wordt de rest van de Buorren 17 t/m Buorren 21 afgemaakt. Ook It Skil krijgt een nieuwe en veiligere verbinding met de Buorren/Vermaningstjitte/It Skil/Krússtrjitte met de nieuwe straatstenen.

Verder meldt de gemeente dat de Molestrjitte nabij Agra Totaal -als de weersomstandigheden meezitten-  over vier weken alles klaar is. De klanten die overal uit de provincie met hun auto's komen, evenals het groot vrachtverkeer kunnen dan weer normaal parkeren rondom deze drukbezochte zaak in een mooie openbare ruimte.

Op de foto is de nieuwe parkeerplaats It Dok te zien waar het komend weekend geparkeerd kan worden met op de achtergrond Kapsalon It Steegje.

Foto en tekst: Hieke Joostema-Greidanus

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…