Terug naar Verenigingen nieuws

Uitreiking predikaat egelvriendelijk terrein aan SC Berlikum en dorpsgemeenschap

Gepubliceerd op:
Uitreiking predikaat egelvriendelijk terrein aan SC Berlikum en dorpsgemeenschap

Op vrijdagmiddag 12 februari is het predikaat egelvriendelijk terrein uitgereikt door Jacob van Olst, de voorzitter van de Zoogdiervereniging aan Gosse Tijsma. De uitreiking is tevens ook aan de dorpsgemeenschap die aan dit project meegewerkt heeft. Voortrekker in dit project is Haaye Hoekstra, maar ook dankzij de hulp van de vele vrijwilligers is het terrein van SC Berlikum egelvriendelijk geworden. Direct na ontvangst wordt het predikaat opgehangen door Gosse Tijsma, de voorzitter SC Berlikum en Feike Brouwer. Punten waarop gelet is bij het verkrijgen van dit predikaat: -snoeihout in houtwallen zodat nesten van egels gemaakt kunnen worden (foto 2); -compostbakken met bladeren waarbij duidelijk sporen van egels te zien zijn (foto 3 en 4); -veel ondergroei onder bomen, lage struiken en de bladeren blijven liggen(foto 2); -sloot minder steil gemaakt, zodat de egels water uit de sloot kunnen drinken; -geen lastige omheining om het terrein voor egels. Dus ook voor egels is de toegang tot SC Berlikum laagdrempelig. De Zoogdiervereniging uit Nijmegen heeft in 2009, het jaar van de egel nagedacht hoe terreinen egelvriendelijk ingericht kunnen worden. Omdat de populatie van egels steeds meer achteruit loopt, wordt door bovengenoemde criteria aandacht gevestigd op het instandhouden van de egel. SC Berlikum heeft door dit behaalde predikaat een voorbeeldfunctie voor alle sportverenigingen in Nederland, aldus Emilie van Bruijckere projectmedewerker van de Zoogdiervereniging. 'Toch blijft het belangrijkste doel voetballen', aldus Gosse Tijsma. De heer Van Olst spreekt zijn bijzondere waardering uit waarbij voetballen en de inrichting van het groen en daarbij de bescherming van egels gecombineerd worden bij SC Berlikum. In totaal zijn er drie predikaten van egelvriendelijke terreinen uitgereikt in heel Nederland door de Zoogdiervereniging, dus best een felicitatie waard! Informatie nodig voor een spreekbeurt voor de kinderen? Emilie van Bruijckere meldt dat één telefoontje naar de Zoogdiervereniging voldoende is om een spreekbeurtpakket aan te vragen. Ook kunt u/kun je doorlinken naar het jaar van de egel voor nadere informatie: #link:www.zoogdierenvereniging.nl:zoogdierenvereniging.nl; #link:www.jaarvandeegel.nl:jaarvandeegel.nl; Van links naar rechts op de foto: wethouder Anna Martha van der Mei, Gosse Tijsma (vz SC Berlikum), Jacob van Olst (vz Zoogdiervereniging) en Haaye Hoekstra (projectcoördinator groenvoorziening).

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!

Wij zijn weer los met onze wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!

 

Team Eijzenga krijgt aanjaagsubsidie voor buddy sporten

Sporten met een beperking is lastig. We staan er als valide sporters vaak niet b…