Terug naar Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Gepubliceerd op:
Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we in de maand juni alle zaken van het afgelopen jaar even op een rijtje.

In het jaar 2016 hebben we vergaderd in de maanden januari, maart, mei, juni, september, november. De volgende subsidies zijn verstrekt:

Oudheidkamer de Grusert 50 euro
Merke commissie Wier 350 euro
Gymnastiekvereniging Berlikum 750 euro
Sc Berlikum Jeugdarenaplan 500 euro
Kerstvierende Vrouwengroepen Berltsum/Wier   50 euro
It Piipskoft Zwarte Pietenpakken  850 euro

 

Via de site www.berlikum.com is ons aanvraagformulier te downloaden. Onze pagina vindt u in het menu onder Verenigingen/Overige.


Tevens kunt u daar binnenkort de notulen vinden van onze laatste publieke vergadering gehouden op 22 juni 2016.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u zich richten tot het bestuur:
De heer A. Knol (voorzitter);
De heer D. Miedema (penningmeester);
Mevrouw J. Terpstra-Hylkema (secretaris);
Mevrouw M. Tinga (notulist/2e secretaris);
De heer M. Reitsma (algemeen bestuurslid);
Mevrouw J. Smits-Bijland (algemeen bestuurslid).

 

We zijn ook te bereiken via het volgende mailadres: stichtingdodo@gmail.com.

De volgende publieke vergadering zal plaats vinden in juni 2018.

 

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

U hebt er vast wel eens iemand over gehoord, de stichting Dodo. Dodo is in de v…

 

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Op woensdag 12 maart 2014 is het bestuur van Stichting Donatie Dorpsgemeenschapp…