Gepubliceerd op:
Sportdorp Berltsum

Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale organisaties in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. In november hebben SBB, Sport Fryslân en de sportverenigingen gesproken over Sportdorp Berltsum. In samenwerking met Sport Fryslân is tijdens deze bijeenkomst de werkgroep ‘Sportdorp Berltsum’ in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de sportbehoefte in Berltsum. Doormiddel van een vragenlijst willen we dan ook de interesse en behoefte onder de inwoners aan (nieuw) sportaanbod in Berltsum onderzoeken. We willen u vragen om de enquête in te vullen en uiterlijk 14 januari 2013 in te leveren bij een van de volgende verzamelpunten: Spar Van Wigcheren It Heechhout Agra Totaal U kunt de enquête ook digitaal invullen en het bestand als bijlage versturen naar sportdorpberlikum@gmail.com #link:www.berlikum.com/uploads/Behoeftepeiling (invulformulier 2.0)(1).pdf : Klik hier voor de invulversie van de enquête.;

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Skûle

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …