Terug naar Verenigingen nieuws

Rustige vergadering Berlikumer Belangen

Gepubliceerd op:
Rustige vergadering Berlikumer Belangen

In een matig bezette zaal vond dinsdagavond 20 maart de algemene ledenvergadering plaats van Stichting Berlikumer Belangen. Een rustige vergadering, voor de laatste keer voorgezeten door Matthé van Hout. Samen met nog drie bestuursleden neemt hij vanavond afscheid van het bestuur. In hun plaats zijn vier nieuwe mensen gevonden, van wie Erik Jansen de voorzittershamer overneemt. Er vindt nagenoeg geen discussie plaats. In rap tempo passeren de revue de zaken waarmee SBB zich in min of meerdere mate bezighoudt. Statuten en huishoudelijk reglement komen voorbij. In navolging op eerdere afspraken zijn deze in samenspraak met notaris Koelmans op elkaar afgestemd. Voortvarend Berlikum Durk Osinga vertelt hoe de plannen van Voortvarend Berlikum zich ontwikkelen. Ondanks de crisis vorderen de plannen gestaag en hoopt de stichting dit jaar met het definitieve plan te komen. Brede School Nu het aan de realisering van de brede school toe is, is de rol van SBB voltooid. Mogelijk wordt het deel aan de Mulseleane niet afgebroken. Dit heeft niet de voorkeur van SBB. Een spraakmakende factor die vertraging zou kunnen veroorzaken bij de sloop vormen de aanwezige vleermuizen. Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan. Cultuurhistorische wandelroute De uitvoering van de cultuurhistorische wandelroute heeft vertraging opgelopen, maar toch gaan ook hier de ontwikkelingen in positieve zin door. Fietspad Berltsum-Ried De ‘bovendorpse’ werkgroep die zich bezighoudt met de realisatie van een fietspad van Berltsum naar Ried geeft een overtuigende beamerpresentatie van het belang van dit fietspad. Voorop staat het belang van de kwetsbare fietser. In maatschappelijke zin wordt Berltsum met een fietspad een stuk aantrekkelijker voor fietsers vanuit de richting Ried. En verder De nieuwe voorzitter Erik Jansen somt nog de items op waarmee SBB zich de komende tijd bezig gaat houden. Vanuit de zaal komen nog wat aanvullingen. · Wil SBB meedenken over verplaatsing van de speeltuin? · Kan ons eigen hoveniersbedrijf niet weer het groenonderhoud in Berltsum gaan verzorgen? · Kan 60 km zone vanaf Koekoeksleane doorgetrokken worden naar de S-10? · Is er geen leegstaand gebouw waarin appartementen voor jongeren gebouwd kunnen worden? · Hoe zit het met de riolering naar Kleaster Anjum? · Houdt SBB het punt communicatie wel hoog op de agenda? Oud-voorzitter Matthé van Hout wordt geprezen om zijn lange en betrokken inzet voor de inzet. Hij wordt hiervoor beloond met het ere-lidmaatschap van de stichting. RIA, 20-03-2012

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…