Terug naar Verenigingen nieuws

Prijswinnaars laatste trekking decemberactie

Gepubliceerd op:
Prijswinnaars laatste trekking decemberactie

Onderstaande mensen waren de gelukkigen bij de laatste trekking van de decemberactie, georganiseerd door de ondernemersvereniging. Mw Van Dijk-de Vries, Hofsleane , € 75,00 J .D. Renzema, Bitgumerdyk, € 50,00 A.W. Dijkstra, Ramshoornstrjitte, € 25,00 J. v .Dokkumburg-Talma, Hemmemaplein, € 10,00 L .de Haan, Fugelsang , € 10,00 Hinke de Jong, Tichelersdyk, € 10,00 Y .Kalma, De Kamp, € 10,00 R. J. Mud, Lautawei, Wier, € 10,00 S .vd Ploeg, De Keats, € 10,00 A. Rienks-Quarr้, Buorren, € 10,00 Dhr/Mw Runia, Butenp๔le, € 10,00 Hette Terpstra Hermanawei, Minnertsga, € 10,00 F . Visser, Hofsleane, € 10,00

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…