Terug naar Verenigingen nieuws

Presentatie multifunctioneel speelveld en dorpsplein

Gepubliceerd op:
Presentatie multifunctioneel speelveld en dorpsplein

Dinsdagavond 8 september heeft de werkgroep dorpsplein Berlikum een presentatie gehouden over de plannen voor een nieuw multifunctioneel speelveld en dorpsplein. Haaye Hoekstra namens de werkgroep en SBB: Naar aanleiding van de verplaatsing van de kermis naar sportcomplex de Koekoek in 2007 heeft een werkgroepje bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen het initiatief genomen om een plan uit te werken om ruimte rond het sportcomplex en de S. Lautenbachtstrjitte beter te benutten. Eén van de planonderdelen is ruimte voor de jeugd om na schooltijd lekker te kunnen voetballen of basketballen. Ook de sportverenigingen, Oranje Nationaal, de kermiscommissie en de scholen kunnen profiteren van de aan te leggen voorzieningen. Na overleg met Stichting Berlikumer Belangen is besloten om gezamenlijk verder op te trekken en het dorpsplein, indien mogelijk, te koppelen aan het “Brede School” project. Dinsdagavond 8 september jl. is hierover een voorlichtingsavond voor het dorp gehouden. Op deze avond zijn vooral de functies- en de inrichting van het plein uitgebreid besproken. We zijn dan ook zeer verheugd dat er in het dorp een breed draagvlak voor de plannen is. Vanuit de zaal zijn een aantal goede voorstellen voor aanpassingen naar voren gebracht. Deze zijn in middels in het plan opgenomen. Dit betreft vooral de situering van het streetsoccer- en het basketbalveld. Door deze aanpassing is ook het halen en brengen van de kinderen beter in het plan ingepast. De werkgroep en SBB zullen op korte termijn het plan bij de gemeente indienen. Afhankelijk van de subsidies en de benodigde instemming van de Gemeente Raad zou bij een positieve beslissing m.b.t. de subsidies en de gemeentelijke medewerking het plan in de tweede helft van 2010 gerealiseerd kunnen worden. De presentatie is te bekijken via deze site. Via dorp en dorpsbelang, toekomst. of #link:www.berlikum.com/docs/userfiles/file/dorp_dorpsbelang/plein.pdf:klik hier voor presentatie;

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…