Terug naar Verenigingen nieuws

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

Gepubliceerd op:
Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 21 tot en met 27 april, heeft in Berltsum € 941 opgebracht. Hiervoor zijn 24 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook ‘een beetje gewoon geluk’ verdienen. Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al meer dan 50 jaar! In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen is vaak geen geld voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en leuke ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door lid te worden van een sportclub, de aanschaf van een computer of een bijdrage voor de kamerinrichting als een kind voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook een weekje kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn. Collectanten en gevers: hartelijk dank! april/mei 2013 Voor nadere informatie kunt u bellen met de plaatselijke organisator van de collecte de heer Hette Veldema , telefoon: 0625182080

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…