Terug naar Verenigingen nieuws

Ook Ioannis Teatertsjerke biedt podium aan Stipelrunte

Gepubliceerd op:
Ook Ioannis Teatertsjerke biedt podium aan Stipelrunte

Alweer voor de 14e keer vindt zaterdag 30 mei het laagdrempelig korenfestival Stipelrûnte plaats. Een bijzondere dag waarop rond 65 koren acte de présence geven op diverse locaties, verspreid over de Gemeente Menameradiel.

De koren verzorgen ieder twee optredens op verschillende plaatsen. Liefhebbers van koorzang komen volledig aan hun trekken door deelname van allerlei soorten koren, van klassiek, pop en smartlappen tot shanty. Door de locaties per fiets te bezoeken -daarvoor ligt er een prachtige fietspadennet- proeft u ook van de cultuurhistorie van Menameradiel. Voor wie dit proefje naar meer smaakt, hebben de gezamenlijke dorpsbelangen een boekwerkje uitgegeven, waarin de zeer rijke historie en de ontstaansgeschiedenis van het landschap beschreven zijn. In Berltsum worden wandelexcursies georganiseerd (start vanaf Kruiskerk in Berltsum, tijden: 12.00 - 12.40 uur en 15.00 - 15.40 uur) en er wordt verteld over de geschiedenis van de tuinbouw. Bovendien zijn er in de Doopsgezinde Kerk vrij toegankelijke workshops: "Meer en minder met je stem" en "Podiumpresentatie". In Marsum kan het Poptaslot worden bezichtigd en op verschillende plekken kunt u bij kunstenaars binnen lopen. Natuurlijk is er onderweg voldoende gelegenheid voor een hapje en een drankje.
De dag begint in alle locaties om 10:00 uur en de gezamenlijke afsluiting vindt plaats om ongeveer 16.30 uur in het Hemmemapark te Berltsum (bij slecht weer Kruiskerk).
De Stipelrûnte wordt georganiseerd voor SAKO Friesland. De uitvoering ervan is in handen van Keunstwurk, samen met een commissie bestaande uit leden van de Berltsumer Cantorij "Belcanto" en het Berltsumer Mannenkoor "Sjongendewiis".


Stipelrûnte - Korenfestival
Zaterdag 30 mei 2015 vanaf 10:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Andere locaties: Koepelkerk, Kruiskerk en Doopsgezinde kerk Berltsum, Salviuskerk Dronrijp,
Pontiuskerk Marsum, Protestantse Kerk Menaam, Ingelum en Bitgum en Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. in Bitgum.
Gratis toegang
www.ioannistheatertsjerkewier.nl

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …