Terug naar Verenigingen nieuws

Ontwerp Kleiner Wonen Berltsum; In Proef-Tún ter inzage

Gepubliceerd op:
Ontwerp Kleiner Wonen Berltsum; In Proef-Tún ter inzage

Na een proces van een half jaar heeft de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum het ontwerp van de invulling van de voormalige schoollocatie aan de Kwekerijleane te Berltsum. Dit ontwerp ligt vanaf woensdag 27 mei 2 weken digitaal ter inzage. 

Wilt u reageren? Dat kan tot en met dinsdag 9 juni.

In het ontwerp laat de werkgroep zien op welke wijze de voormalige schoollocatie wordt ingevuld met woningen voor ouderen. Dit ontwerp is gemaakt door de werkgroep in samenwerking met de gemeente en houdt zo goed mogelijk rekening met én speelt in op toekomstige ontwikkelingen.
Digitale ter inzage vervangt inloopmiddag/-avond
De werkgroep zou dit ontwerp normaal gesproken presenteren aan de inwoners van Berltsum tijdens een inloopmiddag/-avond. Deze inloopmiddag/-avond was ook al gepland voor woensdag 18 maart 2020. Helaas heeft het uitbreken van corona ervoor gezorgd dat deze inloopmiddag/-avond geen doorgang kon vinden. In gezamenlijk overleg met de werkgroep is besloten om de inwoners digitaal te informeren over het ontwerp.
Nadat het ontwerp ter inzage heeft gelegen, kunnen de toelichtingen – afhankelijk van de reacties - in het uiteindelijke ontwerp worden verwerkt. Daarna wordt het stuk behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad.
Ter inzage termijn Het ontwerp Kleiner Wonen Berltsum; In Proef-Tún is digitaal opvraagbaar bij de afdeling Communicatie van de gemeente Waadhoeke. Middels een e-mail verzoek krijgt u het ontwerp en een bijbehorend digitaal reactieformulier toegestuurd. Om het reactieformulier te kunnen invullen, vragen we u om in te loggen met uw DigiD.

Het ontwerp ligt voor 2 weken digitaal ter inzage. De termijn van inzage loopt van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 9 juni 2020. Digitaal kan het ontwerp worden opgevraagd via de mail: communicatie@waadhoeke.nl

Reactie geven? Wilt u reageren? Vul dan het reactieformulier in. U kunt het ontwerp Kleiner Wonen Berltsum en het bijbehorende digitale reactieformulier per e-mail opvragen bij afdeling Communicatie: communicatie@waadhoeke.nl U kunt het reactieformulier invullen, nadat u bent ingelogd via uw DigiD. Doet u dit uiterlijk op dinsdag 9 juni 2020.

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …