Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuws van de Vereniging De Buorren Maken We Samen

Gepubliceerd op:
Nieuws van de Vereniging De Buorren Maken We Samen

Het is al weer een aantal maanden geleden dat u iets van de Vereniging De Buorren Maken We Samen gehoord hebt. Achter de schermen was het drukker dan in de Buorren zelf. Daar waar nog steeds de afgeschreven straatlantaarns en de vieze palen onaangeroerd staan. De toerist fietst ook vaak deze zomer in één adem door de Buorren, zoals u ook in het februarinummer van Op ‘e Roaster hebt kunnen lezen. Maar er is ook goed nieuws te melden. De Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS) heeft meerdere keren overleg gevoerd met de gemeente en de bekende problemen onder de aandacht gebracht. Wethouder Van Asperen is van mening dat de straatlantaarns afgeschreven zijn en er ook budget vrijgemaakt kan worden voor de vervanging van de lelijke palen. Het College heeft hiervoor € 29.500,00 beschikbaar gesteld en de Vereniging DBMWS is daarmee zeer ingenomen. Hartelijk dank daarvoor. De afgelopen maanden bereikten ons van meerdere kanten dat ook de irritante stoepranden die zorgen voor valgevaar meegenomen moeten worden in de plannen. Deze randen van 1 á 3 cm zijn ontstaan door de aanleg van de mooie weg in juni 2010 die door de Buorren loopt als gevolg van verzakking na twee jaar. Steeds meer bewoners en dorpsgenoten meldden dat zij gevallen zijn doordat de fietsbanden één van de vele randen raakten. De Vereniging neemt dit de volgende keer mee in het gemeente-overleg. Het is handig dit meteen mee te nemen in de uitvoering. De bewoners hebben op 13 januari in het dorpshuis reeds kennis kunnen maken met de basisideeën rondom verfraaiing in de Buorren. Een goed voorbeelddorp te vergelijken met de Buorren op de beamer was Kuinre. Wietske Doldersum, Gilbert IJsselmuiden en Hieke Joostema hebben de Henric Cranestraat in Kuinre op zaterdag 26 mei bezocht. Met googlemaps zou u ook deze straat thuis kunnen bekijken. Maar als u in de buurt bent met vakantie, kunt u zelf ook een kijkje nemen en de sfeer proeven. Inmiddels ligt er een plan klaar op een behangrol van 4 meter en 60 centimeter. De Buorren is namelijk 460 meter lang. De authentieke straatlantaarns, de donkergroene Amsterdammertjes, de heggen en de toeristische hoek tegenover de bakker zijn meegenomen in de planvorming. Binnenkort is er een bewonersoverleg, maar daarover volgt nog bericht. In een (veel) eerder stadium gaven bewoners meerdere malen aan dat het huidige straatmeubilair nodig aan vervanging toe is. Om alvast een indruk te krijgen van de basisideeën in de Buorren, ziet u drie foto’s. Voor meer informatie en het laatste nieuws verwijzen wij u naar onze website #link:www.debuorrenmakenwesamen.blogspot.com; Hieke Joostema-Greidanus De Buorren Maken We Samen (secr.) Drie foto’s van de bezochte Henri Cranestraat in Kuinre: In Kuinre ziet u dezelfde grijze vierkante stenen die zijn gebruikt in de Buorren passend bij de rode steen van de weg. Om de Henric Cranestraat te verfraaien zijn er groene Amsterdammertjes gebruikt al dan niet met een gewoon ketting. De authentieke straatlantaarns die door veel bewoners zijn aangegeven, sieren het straatbeeld. Het is de kunst deze straat in Kuinre op een goede manier toe te passen en uit te voeren in de Buorren. De historische woning komt nog mooier uit als er een passende straatlantaarn bij staat. De heggen, het groen op de bodem maken en de boom maken deze straat heel aantrekkelijk voor toeristen. De straatlantaarns blijven ook in het nieuwe plan op dezelfde plaats staan. Een enkele lindeboom geeft hoogte en meer groen aan in deze straat. Deze lindeboom is niet dominant, omdat deze geleid door draden en twee palen als steun. Een paar accenten van deze lindebomen zou ook heel fraai staan in de Buorren, in combinatie met de straatlantaarns, het groen op de bodem, de heggen en de Amsterdammertjes. Natuurlijk in overleg met de bewoners en ondernemers.