Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuws over het Dorpsfeest 2021 “75 jaar Oranje Nationaal”

Gepubliceerd op:
Nieuws over het Dorpsfeest 2021 “75 jaar Oranje Nationaal”

Ik fiets door ons dorp.. over de Bitgumerdyk, linksaf de Kwekerijleane in, einde van de straat kom ik aan op het dorpsplein. Wat hebben we als dorp deze plek netjes geregeld. In gedachten ga ik even terug naar augustus 2017 start van het dorpsfeest “Karnaval yn Berltsum” ons dorp was omgedoopt tot Swetsterp. Wat hadden we verschrikkelijk beroerd weer voor de start van de optocht. Het kwam met bakken uit de hemel. De optocht werd uitgesteld tot later op de avond. Maar dat was ook het ingewikkeldste probleem wat we die week als bestuur moesten oplossen. Verder een prachtige week gehad, wat een feest! We kunnen ons in de huidige situatie bijna niet voorstellen hoe mooi dat eigenlijk was.

 

In 2017 hebben we als bestuur voor onze vereniging ook een historisch besluit gemaakt, we gaan het volgende dorpsfeest een jaar uitstellen, dit omdat in 2021 onze vereniging 75 jaar bestaat. We gaan nog groter uitpakken, wat een plannen, wat een ideeën!
Toen veranderde de hele wereld door een pandemie in 2020, en werden onze bestuursvergaderingen niet meer gehouden in ‘it Heechhout’ aan lange tafels met oudroze kleedjes, maar zijn de bestuursleden veranderd in vierkante vakjes op een beeldscherm waar we een beetje ongemakkelijk met elkaar vergaderen.

 

Een aantal maanden hebben we het er natuurlijk al over, kunnen en mogen we in augustus 2021 een groots jubileum feest vieren? We willen er graag in geloven, want stel het kan wel…! Wat sla je dan de plank mis als je het te vroeg een beslissing maakt. Wat zou het mooi zijn, het hele dorp versierd, weer samenkomen, een biertje drinken en vast weer een polonaise…
Maar een dorpsfeest is veel meer dan een feesttent neerzetten. Het is met elkaar plannen maken. Samen bouwen aan praalwagens. Het is op de hoeke van de Buorren met elkaar zeuren over allerhande dingen die weer anders moeten. Buurtverenigingen die bij elkaar komen en zorgen dat er wat moois komt.

 

Het is bij dit schrijven half maart 2021, en na heel veel wikken en wegen hebben we als bestuur gisteravond de beslissing genomen dat het jubileumfeest verschoven wordt naar 2022.. We doen dit weloverwogen, maar met pijn in het hart. Onze motivatie hiervoor is, als we een dorpsfeest organiseren willen we dit voor de volle 100%. Zoals de wereld en de regelgeving nu is, kan dit niet. De plannen die we hebben kunnen niet in een paar weken uitgevoerd worden.

 

Schrijf alvast maar in de agenda: Week 35 2022. De week van 29 augustus tot 3 september. Wordt het 75+1 jubileum voor Oranje Nationaal. Nog nooit sinds het bestaan van onze vereniging heeft het 5 jaar geduurd voor we weer een dorpsfeest konden vieren. Berltsummers, hou vol, denk om je naasten, blijf gezond en we hopen elkaar snel weer te ontmoeten! Als na de zomer mogelijkheden zijn… dan pakken we die kans voor een feestje zeker wel!

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…