Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuws- en agendabijdragen

Gepubliceerd op:
Nieuws- en agendabijdragen

Deze website en onze facebookpagina hebben 'voeding' nodig in de vorm van nieuws- en agendabijdragen.

Enerzijds is onze dorpskrant Op 'e Roaster een nieuwsbron waaruit wij putten, maar dit is niet de meest actuele bron. Dit laatste moeten wij als dorp zijn. Er is in Berltsum genoeg te beleven, er worden vele activiteiten georganiseerd die via deze site gepubliceerd kunnen worden. In dez

 

Wij vragen dan ook uw medewerking aan het slagen van deze website. Uw bijdrage in de vorm van tekst en foto's (maximaal 1600*1200 pixels) en/of agendapunten kunt u sturen naar: berlikum@gmail.com of website@berlikum.com


Heeft u overige berichten, vragen, tips en/of opmerkingen dan kunt u eveneens een bericht sturen naar: berlikum@gmail.com.
Of neem contact op met de reactieleden:
- Johan Miedema (algemeen lid)
- Brecht Pasma (secretaris)
- Marja Tinga (algemeen lid)
- Klaas H. Nieuwhof (algemeen lid)
- Yeb Anema (algemeen lid)

 De redactie houdt zich het recht voor artikelen te herschrijven of te weigeren. Dit laatste geldt eveneens voor fotomateriaal.

 

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…