Terug naar Verenigingen nieuws

Nieuwe berging voor KV Berlikum

Gepubliceerd op:
Nieuwe berging voor KV Berlikum

Slechts 3 jaar na de bouw van het clubgebouw is de kaatsvereniging Berlikum al weer aan het bouwen op het kaatsveld. Voor de opslag van kaatsmaterialen maakte de kaatsvereniging gebruik van 2 garageboxen op het kaatsveld en een stenen berging aansluitend aan de kleedboxen van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging kampt al enkele jaren met ruimtegebrek betreffende de kleedruimten en had ons gevraagd het gebruiksrecht van deze berging te verkopen om zodoende deze berging om te kunnen ombouwen tot kleedruimte. Van dit geld konden wij een derde garagebox op het kaatsveld laten zetten, maar de bestaande boxen vertoonden na 35 jaar intensief gebruik gebreken in de vorm van houtrot. Om aan deze boxen een derde box toe te voegen leek ons een slecht idee, vandaar dat we hebben gekozen voor de sloop van de 2 oude boxen en hiervoor in de plaats een grote nieuwe berging te bouwen. Om onze plannen financieel haalbaar te kunnen maken hebben we een subsidie verzoek ingediend bij de gemeente Menaldumadeel. Dit subsidie verzoek werd gehonoreerd en bekrachtigd op 8 oktober j.l. tijdens de gemeenteraad vergadering. Met de subsidie van 10.275, de verkoop van het gebruiksrecht van de stenen berging en eigen investering is de bouw intussen van start gegaan Momenteel wordt er hard gewerkt door bestuur en vrijwilligers om voor de winter de nieuwe berging, met een totale oppervlakte van circa 114 vierkante meter klaar te maken. #link:www.kvberlikum.nl:Op de website van KV Berlikum zijn de vorderingen van de bouw te volgen;

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…