Terug naar Verenigingen nieuws

Nazorg kievitseieren in Kleaster Anjum

Gepubliceerd op:
Nazorg kievitseieren in Kleaster Anjum

Op 26 maart 2010 was de laatste dag dit jaar dat er kievitseieren gezocht mochten worden. Dan begint de periode van de nazorg van kievitseieren door de Fűgelwacht Berltsum. Jouke Ynema, die lid is van de Fűgelwacht Berltsum gaat deze avond op stap met twee jonge leerlingen Klaas Peter Osinga en Bastiaan Ynema. Het doel van de nazorg is het vinden van de kievitseieren en deze te markeren met stokjes. Boeren die het land bewerken kunnen dan vanaf de trekker herkennen waar de nesten liggen. Jouke Ynema zal de twee jonge heren ┤het vak van eierenzoeken┤ leren. Deze avond komen Jouke en zijn twee jonge maatjes akkerbouwer Ele de Jong op de trekker tegen en hij zal vanavond het akkerbouwgebied vlak maken voor het seizoen. De Jong heeft zijn akkerbedrijf op Kleaster Anjum 19 te Berltsum. Jouke vindt het belangrijk in verband met de planning overleg te voeren met de boeren. Het land dat eerst bewerkt wordt, komt eerst in de planning voor het markeren van de stokjes. Zo is op de foto's te zien dat Jouke Ynema de bouwgrond van akkerbouwer Ele de Jong al heeft gemarkeerd. Er liggen maar liefst 6 nesten in dit stuk bouwland met zo'n 18 kievitseieren. Allemaal eieren die bespaard worden door het goede werk van de Fűgelwacht Berltsum. Jouke Ynema heeft het rayon Kleaster Anjum samen met Jan Boomsma, eveneens woonachtig aan De Parreh˘f te Berltsum. EÚn van de nesten met een broedsje (=4 eieren) wordt op de foto genomen. Daarna vertrekt het drietal naar een ander stuk land in Kleaster Anjum. Hier ligt ÚÚn broedsje. Op de foto zoekt het drietal naar het tweede broedsje. Trots laten de jongens het broedsje aan de bezoeker zien op de foto (foto's 15 april) In het derde stuk land vindt Bastiaan maar liefst 4 nesten met kievitseieren. Allemaal voor de bescherming van de kieviten. Jouke, zijn vader markeert de nesten met stokken herkenbaar voor de boeren. Zo is het gebied in Kleaster Anjum al goed afgezocht door de Fűgelwacht Berltsum. Een goede zaak!

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…