Terug naar Verenigingen nieuws

Naschools Sportaanbod Berlikum

Gepubliceerd op:
Naschools Sportaanbod Berlikum

In de periode van 28 mei tot en met 2 juli bieden we het volgende kosteloos aan voor groep 5 t/m 8:

Donderdag 28 mei: Voetbal 
Donderdag 4 juni: Tennis 
Donderdag 11 juni:Kaatsen 
Donderdag 18 juni: Diverse buitenactiviteiten 
Donderdag 25 juni: Diverse buitenactiviteiten 

 

Inschrijving bij Sander + sportactiviteit (maximaal 10 personen per groep). Mail of app naar sander@sportfryslan.nl of 06 82 71 65 43 met de volgende informatie:
1. Naam van het kind
2. Groep van het kind
3. Welke lessen je wilt meedoen
4. Telefoonnummer (om je ouders/verzorgers te kunnen bereiken)

Wij hanteren het volgende rooster:
o Groep 5 : 10 kinderen: 15.15 – 16.00 uur
o Groep 6: 10 kinderen: 15.15 – 16.00 uur
o Groep 7: 10 kinderen:16.15 – 17.00 uur
o Groep 8: 10 kinderen: 16.15 – 17.00 uur

Belangrijk om te weten!!
Door de huidige ontwikkelingen zijn we genoodzaakt een aantal aanpassingen door te voeren. Hieronder de belangrijkste:
1. Voor leerlingen uit groep 3 en 4 vervallen de activiteiten.
2. De kinderen die zich voor de corona crisis hebben aangemeld voor een sport, hebben voorrang. Willen jullie alsnog laten weten of je deelneemt? Afhankelijk van deze aanmeldingen, worden de deelnemers die zich later ingeschreven hebben, uitgenodigd.
3. De sportkantine is ten alle tijden gesloten. Dit betekent dat kinderen thuis omkleden en thuis naar het toilet moeten. Ouders dienen thuis te blijven en de deelnemer een bidon water mee te geven.
4. Bij aankomst op het sportveld wordt je verwezen naar een vak. Vanuit daar beoefen je de sport met je leeftijdsgenoten. Inmenging van andere leeftijden/groepen is verboden. Hier draagt de buurtsportcoach zorg voor.
5. De materialen die de leerlingen gebruiken worden voor en – na de les schoongemaakt. Dit geldt ook voor het desinfecteren van de handen. De buurtsportcoaches gebruiken hun eigen materiaal om instructie te geven.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…