Terug naar Verenigingen nieuws

Meld u aan voor het Sportadviescafé op 8 maart!

Gepubliceerd op:
Meld u aan voor het Sportadviescafé op 8 maart!

Leden werven en behouden, vrijwilligers, financiën, een Open club zijn……dit zijn verschillende thema’s waar uw sportvereniging dagelijks mee te maken heeft.

Wat speelt er binnen uw sportvereniging op deze gebieden? Heeft u vragen? Kom naar het Sportadviescafé op 8 maart 2017 in Sint Annaparochie. Het Sportadviescafé is bedoeld voor bestuurders van binnen- en buitensportverenigingen van de gemeenten Menameradiel, ’t Bildt, en Franekeradeel.


Programma
19.15 uur: Inloop – ontvangst
19.25 – 19.30 uur: Opening door Geert van Tuinen
19.30 – 20.10 uur: 1e inspiratieronde: keuze uit verschillende thema’s
20.10 – 20.40 uur: Plenair gedeelte
20.40 – 20.55 uur: Netwerken / discussie (met consumptie)
20.55 – 21.45 uur: 2e inspiratieronde: keuze uit verschillende thema’s
21.45 – 22.00 uur: Terugkoppeling met afsluiting

Locatie
Campus Middelsee
Hartman Sannesstraat 7
Sint Annaparochie

Aanmelden, deelname is gratis.
De deelname aan het Sportadviescafé is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via het beweegteam Menameradiel of de buurtsportcoaches van het Bildt:
Jennifer Batteram: j.batteram@sportfryslan.nl / 06-30062297 of Richard Sonneveld: r.sonneveld@bildtseslag.nl / 06-15660725
LET OP! Aanmelden kan tot maandag 27 februari 2017.

Inspiratiesessies
Inspiratiesessie 1: Ledenwerven en -behoud
Spreker: Anne Prins
Heeft uw vereniging moeite om leden te behouden? Of om nieuwe leden toe te voegen? Tijdens deze workshop krijgt u tips en creatieve ideeën aangereikt. We gaan ook in op de knelpunten en op methodes die nu niet meer werken, maar die vroeger wel succesvol waren. In deze sessie krijgt u tips en adviezen en praktijkvoorbeelden.

Inspiratiesessie 2: Meer Vrijwilligers in Korte Tijd
Spreker: Anne Prins
Is het voor uw sportvereniging ook lastig om vrijwilligers te vinden? Wij kunnen uw sportvereniging helpen met de methode Meer Vrijwilligers in Korte Tijd (MVKT). U maakt in deze workshop kort kennis met deze methode. Al meer dan 1000 verenigingen (ook Friese) hebben met succes de cursus doorlopen. Tijdens de workshop krijgt u ook meer informatie over de vervolgcursus.
In deze sessie wordt duidelijk of deze methode ook toepasbaar is voor uw sportvereniging.

Inspiratiesessie 3: Financiën en sponsoring
Spreker: Ritsko van Vliet
Hoe staat uw begroting er voor? Zijn er minder sponsorinkomsten? Welke creatieve manieren zijn er om er voor te zorgen dat er toch geld wordt binnengehaald voor de clubkas?
In deze sessie krijgt u tips en adviezen over welke stappen u kunt zetten om meer financiën binnen te krijgen.

Inspiratiesessie 4: Welkom op je club
Spreker: Etienne Verhoef
Is uw sportvereniging een gastvrije sportclub? Het zijn juist de details en simpele handelingen die bijdragen aan het overtreffen van verwachtingen. En die leden, vrijwilligers, trainers en andere sporters tot ambassadeurs maken. Welkom op de Club helpt bestuurders, managers, vrijwilligers, trainers en andere medewerkers kritisch te kijken naar de gastvrijheid op de sportclub.
Wat kunt u verwachten? Met allerlei creatieve en absurde oefeningen, het gastvrijheidsspel en de toolbox maken we gastvrijheid voor clubs praktisch en concreet.

Inspiratiesessie 5: Open club/kloppend hart
Spreker: Jan Minkhorst van NOC-NSF
Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Skûle

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …