Terug naar Verenigingen nieuws

Koffieconcert muziekverenigingen Berltsum

Gepubliceerd op:
Koffieconcert muziekverenigingen Berltsum

Afgelopen zondag hebben de muziekverenigingen van Berltsum weer het woord (noot) aan de jeugd gegeven. Met dit keer wel erg mooi weer buiten mochten we niet mopperen met de opkomst binnen in ’t Heechhout. Ieder jaar is het de bedoeling van de muziekverenigingen om te laten zien wat de jeugd zoal doet en leert tijdens de muzieklessen, schoolproject en bij de Berltsumer Beagles. Er werd dan ook met veel vreugde gespeeld. De drumband en korps mochten ook meedoen. De drumband beet de spits af, deze werd gevolgd door de leerlingen van de drumband. De beide dames Marije Postuma en Aniek Feenstra hadden al een echte trom voor hun buik hangen waarop knap werd geslagen. Keurig meiden! Zoals iedereen kon zien stond Mathijs Hengst, die al wat langer les heeft, op het podium goed mee te slaan met de drumband. Hierna heeft het korps o.a. het muziekstuk Trimbeka laten horen, wat ze spelen tijdens een festival a.s. 2 juni op Schiermonnikoog. Ik denk dat ze verrast zullen zijn op Schiermonnikoog. We zijn benieuwd wat de jury er daar van vindt. Ook onze Berltsumer Beagles hebben zich weer van hun goede kant laten zien o.l.v. Syde van der Ploeg. Met stukken van componist John Emmerson Blackstone was het weer erg leuk om te horen hoe je met een klein ploeg al zulke leuke dingen kunt doen. Na de pauze waren de leerlingen en het schoolproject aan de beurt o.l.v. Tjipke Pasma en Syde van der Ploeg. Dit schoolproject wordt gegeven op Lyts Libben . Lucas Spindelaar en Marit Boonstra moesten het helaas wel alleen redden deze middag, maar ze hebben goed van zich laten horen. Er werden zelfs al solo´s weggegeven. Hartstikke leuk! Rigt Osinga heeft al wat langer les en die heeft deze 2 kanjers bijgestaan. Ook zij heeft laten horen wat je allemaal met een bugel kan. Hierna kwamen er 3 grote meiden die een trio vormden, Jantine Stoffers, Marrit Wassenaar en Doeteke Vrieswijk. Ze speelden bekendere nummers zoals o.a. YMCA. Drie musicerende vriendinnen die met veel plezier spelen. Ook werden Jantine, Lisanne, Mathijs en Doeteke nog in het zonnetje gezet i.v.m. het feit dat ze mee hebben gedaan met het Federatie jeugdfestival Menameradiel. Hier zijn 2 1e prijzen en een aanmoedigingsprijs behaald. Proficiat. Tijdens het laatste nummer werd het wat leger in de zaal. Alle leerlingen mochten meedoen met korps en drumband. Ook dit jaar werd dit weer een vrolijk succesnummer. Al met al weer een gezellig concert.

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie in de vorige editie van deze dorpskrant hebben kunnen lezen, zijn w…

 

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport,

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport, ontwikkel jezelf en krijg je …