Terug naar Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Gepubliceerd op:
Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

U hebt er vast wel eens iemand over gehoord, de stichting Dodo.

Dodo is in de volksmond de afkorting voor: Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

 

Op vrijdag 14 juni 2019 wordt de jaarvergadering gehouden. Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Na het formele gedeelte wordt een presentatie gegeven door Jelmer Algra, directeur van de Rabobank Leeuwarden Noordwest-Friesland.

Jelmer, woonachtig in Wier geeft een presentie met als titel coöperatieve vernieuwing. Als (bestuurs)lid van een vereniging of stichting hebt u vast wel eens gehoord van het Rabobank Coöperatie Fonds.

We hopen u te zien op vrijdag 14 juni om 20.00 uur in dorpshuis 't Heechhout.

Tot slot nog een uitleg over het ontstaan en het doel van de stichting:

Sinds 2014 is de van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier ontstaan.

De Stichting bezit een vermogen wat afkomstig is van de Coöperatieve Spaarbank 'Berlikum' B.A. Dit vermogen is vanaf 1994 tot en met 2014 ondergebracht bij de Friesland Bank B.A. welke de jaarlijkse donatie verzorgde aan de Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier in die periode. Door overname van de Friesland Bank B.A. door de Rabobank is dit vermogen weer vrij gekomen voor de in 2014 opnieuw opgerichte stichting:

Doel van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier:

Het financieel steunen van in Berltsum en Wier gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur der stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het culturele leefklimaat van de bewoners van de dorpen Berltsum en Wier.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste uit zeven leden. Het bestuur bestaat nu uit:

de heer A. Knol (voorzitter);
de heer D. Miedema (penningmeester);
mevrouw J. Terpstra-Hylkema (secretaris);
mevrouw M. Tinga (notulist/2e secretaris);
de heer M. Reitsma (algemeen bestuurslid);
mevrouw J. Smits-Bijland (algemeen bestuurslid)

 

Voor meer informatie en een aanvraagformulier kunt u terecht op onze pagina op deze website, ga naar de Homepagina, kies het kopje "voorzieningen" en vervolgens "st. Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier. 

Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we in de maand juni alle zaken van het a…

 

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Op woensdag 12 maart 2014 is het bestuur van Stichting Donatie Dorpsgemeenschapp…