Terug naar Verenigingen nieuws

Inloopmoment werkgroep Kleiner wonen in Berltsum

Gepubliceerd op:
Inloopmoment werkgroep Kleiner wonen in Berltsum

Beste Berltsumers, het is de hoogste tijd voor een update rondom de komst van het hofje op de plaats van de oude openbare basisschool. Op dinsdag 23 juni is er van 16.00 tot 20.00 een inloopmoment in en om de kantine van SC Berlikum.

Twee jaar geleden is er een groep enthousiaste dorpsbewoners opgestaan om de toen nog mogelijke komst van het hofje vorm te geven. Met trots kunnen wij jullie mededelen dat het voor ons niet meer de vraag is of het hofje er komt maar hoe snel?

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Waadhoeke een voorschot genomen op de mogelijke komst van het hofje. Op de laatste vergadering voor de zomer van 2019 heeft de volledige gemeenteraad ingestemd om de plannen definitief uit te werken. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit plan klaar te krijgen. Overleggen met gemeente, directe aanwonenden en andere belanghebbenden hebben in het oog van de werkgroep tot een prachtig en gedragen plan geleid ‘Wenjen op in Proeftún’ uiteraard verwijzend naar de historie van de plaats.

Van eind mei tot 9 juni heeft het plan digitaal ter inzage gelegen bij gemeente Waadhoeke. Door de coronacrisis was een fysiek inloopmoment in het voorjaar helaas niet mogelijk.

Omdat wij iedereen de mogelijkheid willen geven om alsnog fysiek de plannen te kunnen bekijken en mogelijke opmerkingen achter te laten is er gewerkt aan een plan om dit mogelijk te maken. Op dinsdag 23 juni is er van 16.00 tot 20.00 een inloopmoment in en om de kantine van SC Berlikum.

Gezien de corona richtlijnen houden wij elke keer voor een beperkt aantal mensen de presentatie. Wij willen iedereen verzoeken, is het even druk? Wacht dan heel even of kom iets later terug. Alvast bedankt voor het begrip.

 

‘Wenjen op in proeftún’ is een project om kleiner wonen voor ouderen midden in het dorp mogelijk te maken. Een prachtig woonplan op een leegstaande locatie in het dorp met een groene aankleding. Bovendien bevorderd het plan de doorstroming wat kansen geeft voor de starters in Berltsum.

Ut namme fan de wurkgroep,
Klaas Nieuwhof.

 

 

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …