Terug naar Verenigingen nieuws

Inloop middag en avond Lyts hofke 18 maart as. (Gecanceld i.v.m Corona)

Gepubliceerd op:
Inloop middag en avond Lyts hofke 18 maart as. (Gecanceld i.v.m Corona)

Beste Dorpsgenoten en omwonenden, als werkgroep Lyts hofke hebben de afgelopen periode niet stil gezeten.

Omdat we de reguliere procedure nu volgen proberen we wel de omgeving zo veel als mogelijk te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen.

We hebben diverse bijeenkomsten gehad met Noflik Wenjen (adviseur werkgroep) en de gemeente Waadhoeke voor de ruimtelijke ordening van het plan.

Daarvoor hebben we gekeken naar o.a.
• Van de Akkerstraat en de parkeer gelegenheden.
• Verkeer beperkende maatregelen of toevoegingen op de Kwekerijleane om de schoolgaande kinderen zo goed en veilig mogelijk naar school te laten gaan.
• Ontsluiting en beperken verkeer Poepepaad.
• Invulling van stuk grond woningbouwvereniging Noord West Friesland.
• Zichtlijnen op park vanuit de Boomsmastrjitte.
• De te realiseren woningen ( beeldvormend en ruimtelijk ordenend)
• Een toegevoegde waarde voor het dorp.
• Integratie Lanenstructuur en biodiversiteit door natuurlyk ferskaat.

Kort om er is weer wat te vertellen.

Daarom willen we jullie uitnodigen om op de inloop te komen die we organiseren op ;
Datum: 18 maart as .
Tijd: 16-20 uur
Waar: It Heechhout, Berltsum.

belangstellenden zijn welkom om zich door ons te laten voorlichten over de mogelijke plannen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk een beeld te vormen van de wensen vanuit de buurt. En om iedereen een beeld te laten vormen over onze inspanningen tot zover.

Na deze bijeenkomst gaan we een projectontwikkelaar selecteren die de plannen kan uitvoeren. En die ons kan helpen om de doelstellingen van de woningen te kunnen borgen.
Omdat nog niets hierover vast staat zijn we erg benieuwd naar jullie meningen zodat we deze mee kunnen nemen.

Ook hebben we een nieuwe naam bedacht die we jullie graag voor willen leggen.

Al nieuwsgierig geworden naar de plannen? Kom gerust even kijken op onze inloop en laat je uitgebreid informeren. De koffie staat klaar.

Namens de werkgroep,
Klaas Nieuwhof, Hette Veldema, Jasper de Vries, Jerry van Amerongen,

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…