Terug naar Verenigingen nieuws

Ingebruikname Mitterreither orgel in de Koepelkerk.

Gepubliceerd op:
Ingebruikname Mitterreither orgel in de Koepelkerk.

De Protestantse Gemeente Berltsum zal op 22 januari 2016 het gerestaureerde Mitterreither orgel in de Koepelkerk weer in gebruik nemen. Het orgel dateert uit 1780 en is gebouwd door de Leidse orgelmaker Johannus Josephus Mitterreither en is het enige orgel van zijn hand in Fryslân. Het is ook het enige orgel in Fryslân met 1 handklavier en zeer ruim bemeten met 14 stemmen.

De restauratie in 2015 heeft bijna een jaar geduurd. De totale kosten zijn begroot op € 99.000 en zijn gefinancierd met subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provinsje Fryslân, 13 fondsen en een bijdrage van de Protestantse Gemeente Berltsum.

De restauratie is uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde, die het orgel al zeer lang in onderhoud heeft.
De restauratie was noodzakelijk na de laatste restauratie in 1970. De windlade lekte zoveel lucht, dat het orgel niet meer bespeelbaar was door de organisten. Ook is er herstelwerk uitgevoerd aan de orgelpijpen en het klavier vanwege het gebruik.

Nieuw is, dat het orgel uitgebreid is met een transpositieklavier. Het orgel is namelijk een halve toon lager gestemd, dan tegenwoordig gebruikelijk is en dat maakt het lastig om het orgel als begeleidingsinstrument te gebruiken. Met dit transpositieklavier is dit verholpen. Het orgel kan nu in zowel de (licht aangepaste) oude stemming als begeleidingsinstrument bij andere instrumenten en solisten worden gebruikt.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de klanken van dit orgel te horen. In 2016 zijn veel activiteiten gepland met koren, korpsen en solisten om deze nieuwe mogelijkheid te benutten.
Na afloop is er een informeel samenzijn, waarbij het orgel kan worden bezichtigd.

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …