Terug naar Verenigingen nieuws

In eigen dorp blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft

Gepubliceerd op:
In eigen dorp blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft

Fidesta Zorg gaat zich in Berltsum vestigen in een deel van Berlinga State. Deze mogelijkheid doet zich voor nu Palet thuiszorg Berlinga State heeft verlaten. 

Fidesta heeft voor u in Berltsum verschillende mogelijkheden: wonen met zorg, thuiszorgen dagbesteding. F Hiermee kunt u in uw eigen dorp blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft!

Wonen met zorg bij Fidesta
Berlinga State heeft 22 appartementen, waarvan er uiteindelijk 14 ter beschikking komen voor Fidesta Berlinga State. Dat gaat stapsgewijs, steeds wanneer er een appartement vrijkomt. Het appartement huurt u van Wonen Noordwest Friesland.

Wonen met zorg bij Fidesta is mogelijk geschikt voor u. U woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig, maar u voelt zich thuis niet meer prettig en veilig. Het gaat eigenlijk niet meer, maar u bent te goed voor een verpleeghuis. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het geestelijk en/of lichamelijk wat minder gaat, u zich alleen voelt en u behoefte heeft aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Ook voor een partner of andere mantelzorgers kan de zorg te zwaar worden. Dan is het fijn dat u bij Fidesta in Berlinga State kunt wonen.

U woont er zelfstandig in een eigen appartement zoals u gewend bent. U houdt de eigen regie, maar wel in een beschutte en kleinschalige woonomgeving. Er is altijd iemand nabij (24-uurs toezicht) en u krijgt veel persoonlijke aandacht van de medewerkers in een huiselijke sfeer. U krijgt de lichte tot matige zorg die nodig is.

Er is een gezellige gezamenlijke huiskamer waar iedere bewoner welkom is en waar u elkaar kunt ontmoeten en bijvoorbeeld met elkaar kunt eten en koffiedrinken.

Over de appartementen, er zijn twee mogelijkheden:
• U woont nu al in Berlinga State. In dat geval kunt u gewoon in uw eigen appartement blijven wonen.
• U woont in Berltsum (of omgeving). U komt in aanmerking voor een appartement in Berlinga State als u matige zorg nodig heeft. Dat kan zodra er een appartement vrijkomt die voor Fidesta beschikbaar is. U krijgt voorrang als u al thuiszorg van ons afneemt.
Elk appartement heeft een woonkamer met keukenblok, een aparte slaapkamer en een douche met toilet.

Om bij Fidesta te kunnen wonen is de mate van zorg die u nodig heeft (uw zorgzwaarte) van belang. De inkomensgrens is niet bepalend.

Thuiszorg
Ook als u niet in Berlinga State woont, komen wij graag bij u thuis als u wijkverpleging nodig heeft.

Dagbesteding
Bij voldoende belangstelling starten we met dagbesteding. Zowel bewoners van Berlinga State als inwoners uit het dorp (en omringende dorpen) zijn welkom. De dagbesteding is voor ouderen die op zoek zijn naar een prettige en nuttige invulling van hun dag en daarbij ondersteuning hebben (met of
zonder indicatie). Gewoon even langskomen voor een bakje koffie kan ook!

In een later stadium kunt u ook tijdelijk bij ons verblijven, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.
Huurprijzen
De huurprijzen liggen onder de huurgrens waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fidesta (hoofdkantoor) of met Petra Dol, de tijdelijke zorgondernemer.
• Telefoon: (088) 666 62 22
• E-mail: info@fidestazorg.nl
• Website: www.fidesta-berlingastate.nl (hier vindt u ook meer informatie over de kosten)

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…