Terug naar Verenigingen nieuws

Groene Kruis Consultatiebureau 50+ in Berltsum

Gepubliceerd op:
Groene Kruis Consultatiebureau 50+ in Berltsum

Leefstijl en gezondheidsvragen staan centraal op het Consultatiebureau 50+ in Berlikum op vrijdag 12 november, van 9.00 tot 16.00 uur. Het gebouw van initiatiefnemer Vereniging Het Groene Kruis is voor deze gelegenheid omgebouwd tot medisch welzijnscentrum voor de inwoners van de gemeente Menaldumadeel. Onder het genot van een kopje koffie maakt men kennis met de zorgverleners en maatschappelijke organisaties in Menaldumadeel. De wijkverpleegkundige van Het Friese land ontvangt de bezoekers op het CB 50+ voor het meten van de bloeddruk, de hartslag en het cholesterolgehalte. In een persoonlijk gesprek geeft ze de bezoekers advies op maat over hun gezondheid. De metingen en het advies worden kort opgeschreven in een persoonlijk document dat de bezoeker zelf kan nalezen en aan het eind van de route indien gewenst met de huisarts bespreekt. Op een zelfde wijze bezoeken de mensen de fysiotherapeut over de conditie, de diŽtist over voeding en de diabetesconsulent voor het bloedsuikergehalte en de cholesterol. De opticiŽn maakt ook deel uit van de keten van zorgaanbieders. Na anderhalf uur weet de bezoeker bijna alles over zijn gezondheid en hoe hij zo lang mogelijk gezond kan zijn. Naast de gezondheidscheck kunt u terecht voor allerhande maatschappelijke zaken en is de welzijnswerker aanwezig om groepsvoorlichting te geven en individuele gesprekken te voeren. Bovendien kan ieder een bezoek afleggen aan de andere organisaties. Voor de gezondheidscheck vragen wij mensen zich op te geven via Het Friese Land op nummer 0900-8864 (Ä 0,10 p.m.) of via de folder. De verwachting is dat het snel vol is.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…