Gepubliceerd op:
Gevraagd:

Werkgroepleden met ambities voor collectieve toepassing van duurzame energie!

Interesse? lees dan verder...

 

De Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier is samen met de bewoners van onze dorpen
op zoek naar alternatieve investeringen die zich kenmerken door:

-         een verantwoorde balans tussen risico en rendement

-         maatschappelijk draagvlak

-         participatie van onze dorpsbewoners.

Dit heeft in samenspraak met SBB geleid tot het initiatief voor het installeren van een
werkgroep die tot doel heeft de mogelijkheden en draagvlak te onderzoeken om te
komen tot een eigen en duurzame energievoorziening die toegankelijk is voor
alle inwoners van de dorpen Berltsum en Wier.

De doelstelling is ruim geformuleerd om alle mogelijke opties aan bod te laten komen.

In een tweetal bijeenkomsten dit jaar is al voorzichtig melding gemaakt van de plannen
en in de laatste bijeenkomst op 6 juni 2014 is er een presentatie geweest van
mevrouw Tina Tijsma over de mogelijkheden en belemmeringen bij het opwekken en
distribueren van duurzame energie.

Geinteresseerden
kunnen zich aanmelden bij de penningmeester van onze stichting de heer
D.Miedema tel. 0518-462424 of per e-mail: info@miedemaplanning.nl

De werkgroep zal na installatie van start gaan in december 2014.

Aanmelding voor 1 december 2014.

 

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …