Terug naar Verenigingen nieuws

Gertjan Hijstek maakt sportverslag van alternatieve nieuwjaarsloop (4,8 km)

Gepubliceerd op:
Gertjan Hijstek maakt sportverslag van alternatieve nieuwjaarsloop (4,8 km)

Op www.berlikum.com zagen we dat de nieuwjaarsloop van SC Berlikum vanwege de sneeuwval was afgelast. Jammer, maar wel te begrijpen als je je beseft dat er tegen de 300 mensen mee zouden gaan lopen. Het risico op ongelukken zou dan te groot worden. Omdat wij (Jon Pietersma en Gertjan Hijstek) mentaal al helemaal waren ingesteld op een draaftocht van 5 kilometer (fysiek iets minder door de gezellige feestdagen...) hebben wij de stoute schoenen aangetrokken om toch 4,8 kilometer (bleek later bij nameten) te gaan hardlopen. Startend vanaf de (Klompe-)Buorren via de Vermaningstrjitte, richting SC Berlikum, Kwekerijleane, Hemmemawei, Lúnsterwei, Wiersterdyk, Krússtrjitte en weer terug naar het eindpunt (Klompe-)Buorren. Het was hier en daar een beetje glad, maar als je goed keek waar je ging lopen was het goed te doen. De sneeuw maakte het wel zwaarder om te hardlopen, maar de eindtijd van 25 minuten en 31 seconden voor de 4,8 kilometer viel ons niet tegen.

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…