Terug naar Verenigingen nieuws

Feestelijke opening fietspad Berltsum-Rie

Gepubliceerd op:
Feestelijke opening fietspad Berltsum-Rie

Eindelijk was het op 25 april 2014 dan zover en werd het fietspad tussen Berltsum en Rie officieel geopend. Zowel vanuit Berltsum als vanuit Rie kwamen de genodigden, waaronder de gedeputeerde Sietske Poepjes en de burgemeesters Ton van Mourik (Menameradiel) en Fred Veenstra (Franekeradeel), op de fiets aangereden. Halverwege, bij de picknickplek, kwamen beide groepen elkaar tegen en kon de officiële opening worden verricht. De gedeputeerde eerst door een groot stuk papier heen fietsen dat werd vastgehouden door de beide burgemeesters. Daarna moest zij de berm nog inzaaien met een zogenaamde viool-zaaimachine en tenslotte moest zij de spijker nog op de kop slaan om de aldaar geplante boom vast te zetten. Na het oplaten van de ballonnen door de aanwezige jeugd kon het feest losbarsten onder de gezellige klanken van het muziekkorps "Opmaat" uit Berltsum. Klik op de foto om alle foto's te bekijken.

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …