Terug naar Verenigingen nieuws

Even voorstellen…team 3 Wijkbeheer Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Even voorstellen…team 3 Wijkbeheer Waadhoeke

Het beheer van het groen, de wegen of de riolering wordt gedaan door de mensen van de buitendienst van Waadhoeke. Zij werken in vaste teams met elk hun eigen regio. Deze week stellen we de mensen van Team 3 aan u voor.

De beheerder van deze enthousiaste groep medewerkers is Henk Osinga.
Op de foto van links naar rechts zijn dit de namen van de personen die wellicht in uw wijk het groen de openbare weg beheren. Staand bij de spiegel Hielco Dam, op de knieën Henk Osinga. Achter Henk-Jan Louwenaar, staand op de auto Emille Bruining. Jan Cuperus, Klaas Dijkman, Doede Palma en Hendrik Sjoerdsma.

In welke plaatsen is Team 3 actief?
Menaam, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum.
Beheerder: Henk Osinga (waarnemend)

 

Hoe bereikt u het wijkteam?
Heeft u een vraag voor dit wijkteam? Neem dan gerust contact op. Uiteraard kunt u altijd de medewerkers zelf benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met het gemeentehuis.
Zij geven de vragen en/of opmerkingen door zodat ze precies weten wat er aan de hand is en wat opgelost moet worden.

Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…