Terug naar Verenigingen nieuws

Eenheid Berlikum verplaatst zich naar Franeker, eenheid St. Anna komt naar Berlikum (deel 4, slot)

Gepubliceerd op:
Eenheid Berlikum verplaatst zich naar Franeker, eenheid St. Anna komt naar Berlikum (deel 4, slot)

Om 12.00 uur op woensdag 9 december vertrekt de eenheid, die hier 1 1/2 week verbleef uit Berlikum. Volgens luitenant Esser geeft het scenario van deze oefening aan dat deze eenheid zich op woensdag 9 december moet verplaatsen nabij Franeker. De eenheid uit St. Annaparochie komt woensdagmiddag naar Berlikum. Kapitein/plaatsvervangend commandant Keijenburg, die de leiding heeft over de vier eenheden (St. Annaparochie, Franeker, Leeuwarden en Berlikum) is ook rond 11.00 uur aanwezig in Berlikum om de evaluatie en de plannen door te nemen met luitenant Esser. 'Het is altijd een hectisch gebeuren zo'n verplaatsing', aldus kapitein Keijenburg. Als de eenheid vanuit St. Annaparochie in Berlikum arriveert, maakt juf Binnie van groep 7 van KBS De Fūgelsang al gauw een afspraak met de luitenant voor een excursie op donderdag 10 december. De eenheid vanuit St. Annaparochie verblijft in Berlikum tot vrijdagochtend 11 december 4.00 uur. Daarna is de gehele oefening in Berlikum definitief voorbij. De sergeant geeft uitleg aan de leerlingen van groep 7 van de KBS De Fūgelsang en aan de bezoekers van www.berlikum.com wat er in de rugzak aan standaarduitrusting in zit (foto 2). Foto's 3 en 4 laten zien hoe zwaar zo'n rugtas uiteindelijk is: leerlingen uit groep 7 mochten even de bagage dragen. Daarna gaan de leerlingen naar de legerauto (foto 5). Het leukste moment was dat groep 7 met een chauffeur even mocht toeren met dit grote legervoertuig (zie foto 1). Op de achtergrond van foto 2 is te zien de standaarduitrusting van de sergeant: -de rugtas -een zwarte zak met schone kleding -slaapmatje, kussentje, slaapzak -thermoskan -waterschoenen -extra vest met o.a. patroonhouders, veldflessen voor water te gebruiken voor belangrijke oefeningen Op de voorgrond liggen van links naar rechts: -het wapen met daarnaast het wapenpoetsmiddel en ander materiaal om het wapen te onderhouden -toilettas met een plastic waskom -gasbrander -blikken om eten op te warmen en bestek -tentje -schep Het afbreken van de commandopost (links) en het aggregaat lijkt een spectaculair gebeuren (foto 6). Op foto 7 en 8 verlaten de voertuigen in etappes het terrein van complex SC Berlikum rond 12.00 uur op hetzelfde tijdstip dat ook de basisschool uitkomt. Klik op de foto voor meer foto's. Als achtergrondinformatie voor de jeugd: (voor bezoekers buiten Berlikum: de oefenplaats van de landmacht lag plm. 40 !! meter van de beide basisscholen) In Nederland kende men tot 1998 de dienstplichtperiode. Alle mannen vanaf 18 jaar moesten toen verplicht in het leger. Op je 17e levensjaar ontving je dan een dienstplichtbrief waarin stond dat je ingeschreven was. De dienstplichtperiode duurde plm. 1 jaar tot 16 maanden. Om verschillende redenen is de dienstplichtperiode met ingang van 1-1-1998 voor alle mannen vanaf 18 jaar afgeschaft: 1. Door het einde van de Koude Oorlog (het vallen van de Berlijnse muur in 1989) was het directe gevaar van een oorlog in Nederland afgenomen. 2. Het leger werd steeds vaker ingezet bij vredesoperaties die niet direct dienden om Nederland zelf te beschermen. Soms waren dit ook gevaarlijke operaties niet geschikt voor dienstplichtingen. Meer geschikt voor een beroepsleger. 3. Het feit dat alleen mannen verplicht waren om deel te nemen aan de dienstplichtperiode, kreeg een discriminerend karakter. In een tijd waarin gelijke rechten en plichten voor iedereen steeds vanzelfsprekender werden, paste een plicht voor alleen mannen niet langer. Vanaf 1 januari 1998 is er alleen een beroepsleger. De 30 mensen van de landmacht die in Berlikum aan het werk waren, zijn in vaste dienst van Defensie. Zij kiezen er nu zelf voor. De vaste standplaats van de oefeneenheid in Berlikum is Venray op de afdeling artillerie. Ter vervanging van de militaire dienstplicht maken sommige politieke partijen zich sterk voor de invoering van de maatschappelijke dienstplicht. Deze maatschappelijke stage zou dan voor iedereen moeten gelden. Een maatschappelijke stage houdt in dat je gedurende een periode tijdens of onder de studieperiode je inzet voor de maatschappij. Redenen daarvoor zijn dat de regering vrijwilligerswerk wil stimuleren en daarmee ook het omkijken naar de ander. Maar ook dat veel vrijwilligersfuncties tegenwoordig moeilijk in te vullen zijn zoals penningmeester van een voetbalvereniging, vrijwilliger bij de Zonnebloem, inzet voor een buurtvereniging, een secretaris bij de kaatsvereniging, vrijwillige hulp op (de basis-)school. Er is regelmatig in het nieuws dat de regering meer vrijwillige inzet van de jeugd wil en daarmee de maatschappelijke stages promoot. Op het jeugdjournaal, in de krant of via internet word je op de hoogte gehouden. Volgens kapitein Keijenburg is het van groot belang dat jongeren zich inzetten in de maatschappij voor een maatschappelijke stage. Wat Keijenburg betreft hoeven de jongeren niet alleen in het leger ingezet te worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Dat kan ook bij de brandweer, de plantsoenendienst of een andere overheidsdienst zijn. 'Het is van grote waarde dat jongeren zich bewust worden van discipline en inzet voor de medeburger', aldus kapitein Keijenburg.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Openmonumentendag Waadhoeke

  Buitenlocaties centraal op Open Monumentendag Waadhoeke   Open Mo…