Terug naar Verenigingen nieuws

Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers

Gepubliceerd op:
Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers

Ondanks het coronatijdperk waar wij ons momenteel met z’n allen in bevinden gaan onze voorbereidingen voor het respijtweekend door.

Wij hopen dat in september de rust is wedergekeerd en het regionale respijtweekend voor mantelzorgers uit de gemeente Harlingen en Waadhoeke door kan gaan.

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Criteria: minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden.
Het doel van dit respijtweekend is om de mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Dit respijtweekend is gericht op de mantelzorger zelf in plaats van de hulpvrager.

Wat gaan we doen?
In het weekend van 11-13 september 2020 vindt het regionale respijtweekend plaats in 'De Princenhof' te Earnewâld. We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en gaan zondag na de lunch weer naar huis.

De mantelzorger krijgt een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een eigen bijdrage van 50 euro.
Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft en even niets 'moet'. De begeleiding bestaat uit medewerkers van de gezamenlijke steunpunten mantelzorg.

Er is geen mantelzorgsituatie gelijk
Meegaan met dit respijtweekend kan de nodige voorbereiding vragen, zoals het organiseren van vervangende zorg of andere regelzaken. Een tijdige aanmelding is in deze dan ook wenselijk, zodat er genoeg tijd overblijft om dit in alle rust te regelen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Opgave tot 1 juli
Voor vragen en opgave belt u met Ignatia Veltman van het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke, 06-43003365 of mail naar: i.veltman@deskule.nl.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…