Terug naar Verenigingen nieuws

Dykstra State ontvangt nieuwe keurmerk 'Frysk Erkend Streekprodukt'

Gepubliceerd op:
Dykstra State ontvangt nieuwe keurmerk 'Frysk Erkend Streekprodukt'

Er is nu een nieuw keurmerk 'Frysk erkend Streekprodukt' in het leven geroepen, bedoeld voor bedrijven die hun producten verwerken uit Fryslân. 

Er waren wel keurmerken voor een bepaald gebied van Fryslân, bijvoorbeeld Waddengoud, maar geen keurmerk voor streekproducten uit de provincie Fryslân. Met het nieuwe keurmerk, "Frysk Erkend Streekprodukt" kan dit wel. Een primeur voor Dykstra State uit Menaam als enige bedrijf vanuit de gemeente Waadhoeke dinsdagavond 30 januari, uitgereikt door gedeputeerde Johannes Kramer in het dorpshuis te Raerd.

Deze avond werd georganiseerd door de Provincie Fryslân, het Nordwin College en de reeds erkende Friese streekproductcertificaten 'Het Waddengoud', 'De Marren' en 'De Wâldpyk'. Zeven ondernemers over de gehele provincie Fryslân ontvingen het nieuwe certificaat 'Frysk Erkend Streekprodukt'. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk moeten de grondstoffen merendeels uit eigen Fryslân komen, bewerking en verwerking in Fryslân plaatsvinden en op maatschappelijk verantwoorde wijze geproduceerd. Jelmar en Grietje Lautenbach zien het 'Frysk Erkend Streekprodukt' als een grote waardering van hun geleverde vlees afkomstig van het Fries Hollands ras uit eigen streek aan de consument. Alle zeven bedrijven hebben zich kort gepresenteerd over de motivatie om in aanmerking te komen voor het nieuwe keurmerk. In de presentatie van Jelmar Lautenbach kwam duidelijk naar voren dat er een toenemende vraag is van consumenten, die willen weten waar het vlees vandaan komt en op een eerlijke en heerlijke wijze vervaardigd is. Regelmatig wordt de klant bij Dykstra State in de gelegenheid gesteld om de producten te proeven. Maar ook dat de consument hierbij een goede omgevingsbeleving heeft en ziet waar de koe graast.

Elke zaterdag is de winkel open. Ook kunt u voor dit unieke bedrijf een code aanvragen om u zelf te bedienen van vlees op de momenten dat het u uitkomt. Voor meer informatie over Dykstra State, zie www.friesvleespakket.nl, e: jeng.lautenbach@planet.nl. U bent van harte welkom op het bedrijf aan de Bitgumerdyk 24 te Menaam!


Artikel: Hieke Joostema-Greidanus

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…