Terug naar Verenigingen nieuws

Buslijn 71 behouden !

Gepubliceerd op:
Buslijn 71 behouden !

Maandagavond 24 februari was er een grote opkomst op de informatieavond in Ingelum over buslijn 71. Deze buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet dreigt met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer te verdwijnen.

En daar zitten de inwoners van de dorpen niet op te wachten. In de mogelijk nieuwe situatie kunnen de inwoners op de Westergowei met buslijn 70 reizen. “Maar als ik vanuit Ingelum daarheen moet, moet ik eerst 2,5 km fietsen. Zeker in de winter met dit weer niet mooi om zo je studiedag te beginnen. Een kortere route kan niet omdat die weg geen veilig looppad heeft en je niet veilig kan oversteken op de Westergoweg”, zei een studente uit Ingelum. “Ook het gebruik van een maatwerkbus past niet echt. Je weet niet of die rechtstreeks naar Leeuwarden rijdt, of dat je eerst nog langs andere plekken moet om andere passagiers op te pikken. Je aankomsttijd is dan onzeker en je weet niet of je de trein naar Zwolle dan wel haalt”, zei een andere studente.
Ook voor ouderen en minder mobiele reizigers zal het vervallen van de buslijn een grote achteruitgang zijn. Je kan niet verwachten dat ze vanuit Marsum 800-1000 meter lopen naar de Westergowei. Empatec uit Berltsum had laten weten dat hun medewerkers vanuit Harlingen en Leeuwarden nu voor de deur uitstappen. Dat moet voor deze groep zo blijven.
Gedeputeerde Amarins Fokkens had voor omrop Fryslân verklaard dat ze de zorgen van de bewoners snapt, maar dat ze geen overheidsgeld wil investeren in het laten reizen van lege bussen. Helemaal goed, want dan blijf je af van lijn 71, reageerde een inspreker. “Deze buslijn is een rendabele lijn. Elke ochtend moet ik staan in de bus. Juist met het nieuwe voorstel jaag je de mensen de bus uit. Zie wat er in Ferwerd gebeurd is. Daar zitten veel minder mensen in de bus sinds de bushalte verder weg is gekomen. Ik vind het een schande”. We creëren zo onze eigen krimp, was een ander bang voor.
Een gemeenteraadslid vond dat we met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke voor een forse besparing voor de provincie Fryslân hebben gezorgd. “Daar kunnen we nu best het behoud van lijn 71 voor terugvragen. We moeten wat overhebben voor leefbaarheid op het platteland. Het is toch te gek, nu al moeten inwoners 90 min reizen om met het openbaar vervoer op het gemeentehuis te komen”.
Een aanwezig lid van de Provinciale Staten wees op Resultaat 43 die de provincie gesteld heeft. Het openbaar vervoer op het platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijk aan het huidige. Daar kunnen jullie aan refereren.
Tot 17 maart is er een mogelijkheid om reacties te geven bij de provincie. Gemeente Waadhoeke wil de reacties graag ook ontvangen, maar dan voor 4 maart. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het weer in de Provinciale Staten op de agenda komt, maar komende woensdag zullen er wel vragen over gesteld worden in de Staten.
De verenigingen van Dorpsbelangen hebben aangekondigd om gezamenlijk een online Petitie te gaan starten. De Dorpsbelangen zullen de provinciale politiek benaderen. En belangrijk is dat ook inwoners van zich laten horen. Er komt een voorbeeld protestbrief. Deze zal binnenkort via de Dorpsbelangen in de dorpen bekend gemaakt worden.
Een ding was na deze avond duidelijk: De talrijke dorpelingen laten de buslijn 71 niet zomaar verdwijnen.

Meer informatie in de links hieronder:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/940047-ferdwynt-de-bus-wer-ut-it-doarp-yn-de-gemeente-waadhoeke

https://www.omropfryslan.nl/nijs/940179-deputearre-fokkens-skrassen-bussen-gjin-besuniging-mar-effisjinsjeslach

https://www.lc.nl/friesland/Dorpen-in-opstand-vrees-voor-uitsterfbeleid-buslijn-71-25385772.html


De petitie is erg belangrijk en kan onze steun goed gebruiken. Klik hieronder om meer te lezen en jouw naam toe te voegen:


behoud lijn 71 Petitie

 

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…